Darbisten, Vergadering van Gelovigen

Zie ook: Christelijke stromingen, Protestantisme,

De Darbisten, in Nederland vooral bekend als Vergadering van Gelovigen, is een christelijke stroming behorend tot het protestantisme. In Engelstalige gebieden staan ze bekend als de Plymouth Brethren.

De naam Vergadering van Gelovigen is afgeleid van het Griekse woord ἐκκλησία G1577 ekkli̱sia 'vergadering van gelovigen', welke in het in het Nederlands vaak vertaald is door 'gemeente' of 'kerk'.

Inhoud

Ontstaan

In 1828 scheidde John Nelson Darby (1800-1882) zich af van de Anglicaanse kerk en begon samenkomsten waar niet allerlei uiterlijk vertoon was maar meer overeenkomstig de samenkomsten zoals die in het Nieuwe Testament worden beschreven. In die tijd waren dit hun hoofdkenmerken (vergaderingvangelovigen.info, Kenmerken):

  1. Ze kwamen bij elkaar om Christus te ontmoeten (Mat. 18:20).
  2. Ze verwachtten dat de Heilige Geest hen in die samenkomsten zou leiden.
  3. Alle ware en godvruchtige christenen waren welkom en konden deelnemen in de samenkomsten.
  4. Zij hadden een sterke verwachting van de wederkomst van Christus.

Daarnaast hebben ze geen predikanten, geen belijdenisgeschriften en (meestal) geen aangestelde oudsten.

De Nederlandse groepering heeft de Voorhoeve-vertaling van het Nieuwe Testament uitgegeven, waarvan de laatste herziene editie bekend is geworden als Telos-vertaling, genoemd naar de uitgeversgroep Telos.

Statistieken

Er zijn in Nederland en Vlaanderen 110 gemeenten van de Vergadering van Gelovigen.


Externe link(s)


Aangemaakt op 9 maart 2019


Koop nu