Mormonen

Zie ook: Lijst bekende sekten, Sekte,

De Mormonen, of officieel de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Engels: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) werd gesticht op 6 april 1830 in de Amerikaanse staat New York.

De bijnaam Mormonen is ontleend aan het feit dat haar grondlegger Joseph Smith Jr. het Boek van Mormon had gepubliceerd.

Inhoud

Ontstaan

In maart 1830 publiceerde Joseph Smith zijn boek The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates Taken from the Plates of Nephi, waarna niet veel later de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd opgericht op 6 april 1830 in Manchester, New York, onder de naam "Church of Christ" (Kerk van Christus). Een kleine vijf maanden later werden nog datzelfde Oliver Cowdery en Peter Whitmer jr. op pad gestuurd om onder de Indianen (door hen Lamanieten genoemd) op zending te bedrijven (Leer en Verbonden, p. 68).


Leerstellingen

Geschriften

Naast de Bijbel zijn ook Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van Grote Waarde voor hen heilige boeken.

Bijbel

Zij geloven dat de "Bijbel het woord van God is, voor zover die juist is vertaald" (De geloofsartikelen, 1.8). De frase "voor zover die juist is vertaald" geeft aan dat ze niet klakkeloos iedere vertaling aannemen. In de beginperiode van hun ontstaan is Joseph Smith bezig geweest om een 'geïnspireerde versie' van de Bijbel te schrijven, met allerlei aanvullingen en wijzigingen. Ondanks deze 'geïnspireerde versie' gebruiken de Mormonen in de Engelstalige gebieden de King James Version, terwijl in Nederland ze de NBG 1951-vertaling of de HSV gebruiken.

Boek van Mormon

Zij "geloven ook dat het Boek van Mormon het woord van God is" (De geloofsartikelen, 1.8). Zij zien het als een samenvatting, gemaakt door de engel Moroni, van de kronieken van vroegere bewoners van Amerika (de Lamanieten waarmee ze de Indianen bedoelen). Joseph Smith zou dit boek hebben ontvangen en daarna vertaald. Smith schreef over dit boek "Ik zei tegen de broeders dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de voorschriften daarin te houden, dan door welk ander boek ook" (Boek van Mormon, Inleiding).

Smith kreeg deze samenvatting van Moroni op gouden platen, de zogeheten platen van Nephi, die hij overschreef. De taal zou "hervormd Egyptisch" zijn, echter dit is bij Egyptologen en linguïsten een totaal onbekende taal. Deze gouden platen werden aan drie en later acht "getuigen" getoond alvorens ze weer teruggegeven werden aan deze engel. Hierdoor is het niet te controleren of ze echt hebben bestaan. Het enige 'bewijsmateriaal' is het "Anthon Transcript", ook wel "Caractors document" genoemd, en waar een aantal tekens opstaan van het gebruikte schrift van deze platen. In 1956 hebben de Egyptologen Sir Alan Gardiner, William C.. Hayes en John A. Wilson hiernaar gekeken en zagen geen enkele connectie met het Egyptisch (Jerry Grover, 1956 Statements of Egyptologists on the Caractors Document).

Leer en Verbonden

Dit geschrift bestaat uit een aantal openbaringen welke zijn gegeven aan Joseph Smith en enkele van zijn volgelingen. Door de sekte worden ze beschouwd als instructies van God aan de mens.

Parel van Grote Waarde

Is een verzameling van divers materiaal welke belangrijke aspecten van het geloof en de leer van de Mormonen behandelen (Parel van Grote Waarde, Inleiding):

Dopen voor de doden

Op basis van een letterlijke interpretatie van "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan" (Joh. 3:5) en een opmerking van Paulus "die voor de doden gedoopt worden" (1 Cor. 15:29) dopen de mormonen overleden personen postuum. Wat betreft het vers in de Corinthe-brief hebben ze niet door dat Paulus verwijst naar de religieuze dooppraktijken van Eleusis voor de doden. (cf. Michael F. Hull, p. 160; Constable's Notes, 1 Cor. 15:29) en daarom niet "wij" zegt, omdat de christelijke kerk niet de doop voor de doden praktiseerde (Aantekeningen 1 Cor. 15:29).

Het moge duidelijk zijn dat er door buitenstaanders grote kritiek is op het ongevraagd dopen, waaronder van de Amerikaans-Joodse gemeenschap die woedend waren dat de slachtoffers van Shoa door hen werden gedoopt. Als reactie hebben de Mormonen in een persbericht aangegeven om hiermee te stoppen (MormonNewsroom, Church Responds to Jewish News Statements, 10 nov. 2008).


Achtergronden

Occultisme

Dennis Michael Quinn schreef over occultisme onder de Mormonen het volgende "The existence of occult allusions in LDS scriptures may explain why religious seekers from folk religions were attracted to Mormonism from 1829 onward. Diaries and autobiographies clearly show that most of these converted seekers felt as ease in a church organization for the first time" (D.M. Quinn, p. 236). Ron Carlson en Ed Decker schreven als verder verklarend commentaar hierop "In fact, Michael Quinn, onetime professor of history at Brigham Young University, wrote a book entitled Early Mormonism in the Magic World View. It clearly documents the fact that Joseph Smith was heavily involved in the occult before he ever began to receive revelations from his messengers of light. Mr. Quinn is no longer with BYU or the LDS church. While the LDS church cannot refute his scholarship, they have nevertheless repudiated him personally" (R. Carlson & E. Decker, p. 177).


Christelijke denominatie of sekte

Een sekte onderscheidt zich van een denominatie daar ze haar eigen interpretaties verabsoluteert en daarmee de denominaties afwijst als valse religie (al zal dat niet altijd hardop worden gezegd). Omgekeerd is een sekte een groepering die zodanig afwijkt van het mainstream christelijk geloof dat haar leerstellingen door de rest van de denominaties absoluut zullen worden afgewezen.

Zo waarschuwt Paulus in zijn brief aan de Galaten: "Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt." (Gal. 1:6-9 HSV).

Als het om een ander Evangelie gaat dan dat Christus brengt dan is het geen evangelie van Christus en dus niet christelijk.

We zien dat de Mormonen zich door de engel Moroni dan wel door hun oprichter Joseph Smith hebben laten inspireren en daarmee nieuwe geschriften hebben toegevoegd aan de Bijbel, wat dus tegen de waarschuwing van Paulus ingaat.


Externe link(s)


Aangemaakt op 29 april 2019, laatst gewijzigd 1 mei 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!