Het Zoeklicht

Zie ook: Christelijke organisaties,

Het Zoeklicht is een in 1919, door evangelist Johannes de Heer, opgerichte evangelische organisatie. Naast het tijdschrift, dat in 1919 door Johannes de Heer werd opgericht, beheert Het Zoeklicht een conferentiecentrum, een uitgeverij, waar met name christelijke romans en evangelicale studieboeken verschijnen, een boekhandel en een kerkgebouw.

Inhoud

Beschrijving

Het Zoeklicht wil zich inzetten voor het heil van mensen. Dat betekent dat ze het heil van het evangelie van de Here Jezus aan mensen willen doorgeven. "Niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Joh. 14:6). Dit is het hart van de verkondiging.

De organisatie is gevestigd in het landhuis 'Schoonoord' bij Doorn dat in 1947 werd aangekocht door evangelist Jan Kits sr. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw deed het dienst als onderkomen voor de Evangelische Bijbelschool. Huize Schoonoord functioneert tegenwoordig als christelijk vakantie- en conferentiecentrum onder de naam Het Brandpunt. Tevens worden op het terrein wekelijks kerkdiensten gehouden.

Doelstelling

De doelstellingen van de stichting zijn het prediken van het evangelie van de Here Jezus Christus in de ruimste zin des woord in het algemeen en het brengen van de Maranathaboodschap in het bijzonder, het bevorderen der eenheid onder Gods kinderen en het opwekken tot wakend en dienend verwachten van de komst des Heren. Dit doet zij oa. door (Het Zoeklicht, Stichting):


Externe link(s)


Aangemaakt op 7 juni 2019Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!