Nederlands Bijbelgenootschap

Zie ook: Artikelen Blog, Christelijke organisaties,

Het Nederlands Bijbelgenootschap, afgekort NBG, is een in 1814 opgerichte vereniging die zich bezighoudt met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van Bijbels en voorlichting over de Bijbel. Het is gevestigd in Haarlem.

Inhoud

Beschrijving

Het Nederlands Bijbelgenootschap werd in 1814 opgericht, op initiatief van de British and Foreign Bible Society, die in 1804 was opgericht. De taak van het Bijbelgenootschap werd bewust beperkt gehouden tot de verspreiding van Bijbels en men liet de verkondiging van het evangelie aan anderen over. De eerste activiteiten bestonden uit het inkopen en uitdelen, of tegen lage prijzen verkopen, van Bijbels en Bijbelgedeelten.

Het NBG verzorgde in het verleden ook Bijbels in andere talen. Vanaf 1823 leidde het NBG Nederlandse taalkundigen op om de Bijbel in het Javaans en later in andere Indonesische talen te vertalen. Vanaf 1847 ging het NBG ook zelf Bijbels uitgeven. Na de Tweede Wereldoorlog werd het vertaalwerk ten behoeve van andere talen dan het Nederlands overgedragen aan de Wereldfederatie van Bijbelgenootschappen.

Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw wordt bij het vertalen en uitgeven van Bijbels samengewerkt met de Katholieke Bijbelstichting. Voor de wetenschappelijke ondersteuning van het vertaalproject van de Nieuwe Bijbelvertaling werd, met name voor het Oude Testament, ook samengewerkt met Joodse theologen.

In 2003 werd het beheer van de uitgeverij van het Nederlands Bijbelgenootschap overgedragen aan Uitgeversgroep Jongbloed in Heerenveen, het NBG concentreerde zich sindsdien op vertalen en verspreiden. In 2017 besloot het NBG de eigen titels weer zelf uit te geven.

Vanaf 2018 is de vereniging bezig met een herziening van de NBV welke in 2004 is uitgegeven.


Externe link(s)


Aangemaakt op 7 juni 2019Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!