Ron Wyatt

Zie ook: Lijst bekende christenen, Personen, Namen,

Ronald Eldon Wyatt (2 juni 1933 – 4 augustus 1999), een avonturier die bekend werd vanwege zijn meer dan 100 vermeende Bijbel gerelateerde ontdekkingen.

Inhoud

Biografie

Wyatt was een zevendedagsadventist en werkzaam als verpleegkundige bij een ziekenhuis in Nashville toen hij een foto zag in het Life-magazine van een steenformatie bij Durupınar op de Ararat. Deze foto gaf indertijd beroering binnen sommige christelijke groeperingen omdat die meenden dat het de ark van Noach was. Ook Wyatt raakte hiervan overtuigd en besloot op nader onderzoek te gaan en begon zo zijn carrière als avonturier.

Van 1977 tot aan zijn overlijden in 1999 maakte hij vele reizen naar het Midden-Oosten en 'ontdekte' meer dan 100 artefacten of andere zaken die in de Bijbel voorkomen.

In 1999 stierf hij aan darmkanker.


Vermeende ontdekkingen

De meest opzienbarende ontdekkingen van Ron Wyatt, nodeloos te vermelden dat in alle gevallen waarbij een peer-review is geweest bleek dat er niets was gevonden en dat we al deze 'ontdekkingen' als pseudowetenschappelijk moeten zien.

Ark van Noach

Zoals de meeste zoektochten naar de Ark van Noach is ook deze gedaan bij Ağrı Dağı (ook wel Ararat genoemd). Dit op basis van een verkeerde interpretatie van Genesis 8:4. Het is bekend dat het Araratgebergte een stuk zuidelijker lag in Koerdistan. Het is om deze simpele reden dat Wyatt hier nooit de ark gevonden kan hebben, noch de andere vondsten.

Verder is de op een boot gelijkende formatie te Durupınar vulkanisch gesteente en geen gefossiliseerd hout. Ook de ankerstenen zijn vulkanisch. Wyatt beweert dat de Turkse overheid hem crediteert met de vondst van de Durupinar-site, en daarmee de ontdekker van de Ark van Noach. Dit is nogal vreemd omdat reeds om 1959 een officier van het Turkse leger er al foto's van had gemaakt en in 1960 George Vandeman en Don Loveridge een expeditie hiernaartoe maakten en al constateerden dat het om een vulkanische rotsformatie ging en niet om iets door mensen gemaakt (David Merling, Has Noah's Ark Been Found?).

Locatie Sodom

Nu is er overal rondom de Dode Zee zwavel te vinden en dit is dan ook niet direct een bewijs, op zijn hoogst een aanwijzing als hij meer vondsten had gedaan. Daarnaast komt het zeer vreemd over dat zowel bij de oudheidkundige diensten van Israël (IAA) en Jordanië (DoA) geen licentievergunning is afgegeven en zij ook geen enkel onderzoeksresultaat hebben gepubliceerd, wat normaal wel de gewoonte is.

Toren van Babel

Egypte & Exodus & Sinaï

Voor een uitvoerige beschrijving waarom Wyatt niet deze ontdekkingen heeft gedaan zie het hoofdartikel → Jebel el Lawz of deze de berg Sinaï is.

De grootste problemen zijn ook hier dat bij onderzoek door anderen geen van zijn ontdekkingen zijn bevestigd. Eerder zien we zijn onkunde betreffende de archeologie, zo identificeerde hij een fort gebouwd door Sultan al-Ghawri in 1506 n.C. met een Egyptisch fort die de Israëlieten tegenhield. Ook stelde hij dat Romeinse pilaren door Salomo waren opgericht, terwijl de wagenwielen waarvan hij claimde dat die naar Nassif Mohammed Hassan van het Egyptian Museum in Caïro is gestuurd op geen enkele manier kan worden gestaafd.

Overig

Alle opgravingen in Israël staan onder supervisie van de Israëlische autoriteiten. Deze hebben echter nooit permissie aan Wyatt zelf gegeven. Ook het argument dat Wyatt in Oost-Jeruzalem zijn onderzoek heeft gedaan en daarom geen permissie nodig had is onlogisch, want ook dan had hij permissie nodig. In de archieven van de IAA zijn, op een tweetal onderzoeken in de graftuin na, geen gegevens te vinden.

Archeoloog Joe Zias van de IAA verklaarde "Ron Wyatt is neither an archaeologist nor has he ever carried out a legally licensed excavation in Israel or Jerusalem. In order to excavate one must have at least a BA in archaeology which he does not possess despite his claims to the contrary. … [His claims] fall into the category of trash which one finds in tabloids such as the National Enquirer, Sun etc." (Tentmaker, Letter from Joe Zias, 1996).

Graftuin

De claim dat op de IAA website "The excavation was conducted south of a natural bedrock outcrop that was identified by General C. Gordon in 1883 as Golgotha (Fig. 1). During the 1980s, R. Wyatt excavated several underground chambers at the site. The current excavation cleaned and documented the former chambers and additional chambers were excavated." (Arkdiscovery.com) staat klopt, echter dit betreft een opgraving in 2005 en dus na de dood van Wyatt (Hadashot Arkheologiyot, Vol. 118 [2006]). In dit onderzoek welke gefinancierd is door oa. Wyatt Archaeological Research, noch in die van 2006 (Hadashot Arkheologiyot, Vol 120 [2008]) wordt iets gezegd over de claims welke zijn gevonden.

Wel wordt terloops vermeld dat Wyatt "conducted an excavation in the 1980s, which revealed a number of subterranean cavities" (Hadashot Arkheologiyot, Vol 120 [2008]), de resultaten hiervan noch de permissieaanvraag zijn niet in de archieven van de IAA te vinden en we moeten derhalve ervan uitgaan dat het hier om een illegale opgraving gaat.

Naast de hierboven reeds genoemde twee opgravingen in de graftuin heeft er ook nog in 2011 een onderzoek plaatsgevonden en gefinancierd door Wyatt Museum naar de grot van Zedekia (Hadashot Arkheologiyot, Vol 124 [2012]), mogelijk dat in 2000 medewerkers van hen betrokken waren bij een eerdere opgraving in 2000 (Hadashot Arkheologiyot, Vol 119 [2007]).


Aangemaakt op 18 juni 2019, laatst gewijzigd 24 juni 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!