Papyrus 137, p137, P.Oxy. 5345

Zie ook: Nieuwe Testament, Nieuwe Testament (Manuscripten),

Papyrus 137, p137 (volgens de nummering van Gregory-Aland) of P.Oxy. 5345 is een Grieks afschrift van het Nieuwe Testament, geschreven op papyrus.  De papyrus behoort tot de verzameling van Oxyrhynchus papyri.

Inhoud

Beschrijving

Er is één fragment, recto en verso beschreven, die samen het middendeel van de onderste vijf regels van de eerste pagina van het handschrift bevatten met tekst uit Markus 1:7-9 (recto) en Markus 1:16-18 (verso).

De datering is op dit moment discutabel, nadat eerst de 1ste eeuw werd genoemd door prof. Craig Evans (Live Science, Mummy Mask May Reveal Oldest Known Gospel, 18 jan. 2015; zie verder → Eerste Eeuwse Markus) gaan de onderzoekers er nu (voorlopig) vanuit dat het een eind 2de-begin 3de eeuw manuscript is (EES, P.Oxy LXXXIII 5345).

De fragmenten zijn uit een papiermaché-masker gehaald en waarmee dus duidelijkheid is dat het niet om een vervalsing gaat. Vermoedelijk werd het masker in 1903 ontdekt en niet veel later het fragment losgeweekt (EES, P.Oxy LXXXIII 5345).

Het is momenteel ondergebracht in de Sackler Library (P. Oxy. LXXXIII 5345) in Oxford. De papyrus behoort tot de Oxyrhynchus papyri.


Tekst

recto

Bevat het gedeelte Markus 1:7-9, met de nomina sacrum π̣ν̣ι = πν(ευματ)ι "Heilige Geest".

1
           ]μ̣̣[ ]̣[
7
2
           ]τ̣ω̣ν̣[υ]π̣[οδημα
3
των αυτου εγ]ω εβαπτ̣ιςα υμ̣α̣ς̣ υδ̣[ατι
8
4
αυτος δε βαπ]τ̣ιςει ϋμ̣[α]ς̣ π̣ν̣ι αγ̣[ιω και
9
5
εγενετο εν εκε]ι̣ναις̣ [ται]ς η̣μερ̣[αις

verso

Bevat het gedeelte Markus 1:16-18

1
         ]..[
[16]
2
εν] τ̣η θαλ̣α̣[ςςη ηςαν γαρ αλιεις
3
και ειπε]ν αυτοις δευ̣τ̣ε̣ ο̣π̣[ιςω μου και
17
4
ποιηςω] ϋμας γενεςθαι αλι̣[εις ανθρωπω(ν)
5
και ευθυ]ς αφεντε[ς] τ̣α δικ[τυα
18

Eerste Eeuwse Markus

Rondom dit fragment is er een controverse of deze uit de eerste eeuw komt, naast dat het fragment (mogelijk) illegaal verkocht is. Hieronder een chronologisch overzicht van de berichtgeving. Zie ook → literatuurlijst voor aanvullende informatie.

Secundaire berichtgeving


Externe link(s)


Aangemaakt op 25 juni 2019, laatst bijgewerkt 3 juli 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!