Gregory-Aland Nummering

Zie ook: Tekstkritiek,

Caspar René Gregory publiceerde een catalogus in 1908 in Die griechischen Handschriften des Neuen Testaments, welke (aangevuld met nieuwe vondsten) tegenwoordig als de standaard codering wordt gebruikt.

Inhoud

Lijst

In de lijst zijn ook de coderingen van anderen opgenomen.

Nb. De lijst zal verder worden uitgebreid bij nieuwe vondsten, heeft u aanvullingen dan horen we dat graag.

Gregory-Alland
nummer
Tischendorf
nummer
von Soden
nummer
Scrivener
nummer
Inhoud Datum Opmerkingen
P1 e01 Mat. III P. Oxy. 2
P2 e020 Joh. VI
P3 348evl 502evl Luk. VI/VII
P4 943evl e34 Luk. III
P5 e02 Joh. III P. Oxy. 208 + 1781
P6 e021 Joh. IV
P7 e11 Luk. IV?
P8 a8 Hand. IV
P9 a1009 1 Joh. III P. Oxy. 402
P10 a1032 Rom. IV P. Oxy. 209
P11 Q a1020 Q 1 Cor. VII
P12 a1033 He III
P13 a1034 He III/IV P. Oxy. 657
P14 14ד a1036 1C V
P15 a1044 1C III P. Oxy. 1008
P16 a1045 Ph III/IV P. Oxy. 1009
P17 a1043 He IV P. Oxy. 1078
P18 a1074 r III/IV P. Oxy. 1079
P19 e025 Mat. IV/V P. Oxy. 1170
P20 a1019 Ja III P. Oxy. 1171
P21 Mat. IV/V P. Oxy. 1227
P22 Jo III P. Oxy. 1228
P23 Ja III P. Oxy. 1229
P24 r IV P. Oxy. 1230
P25 Mat. IV
P26 Ro VI/VII P. Oxy. 1354
P27 Ro III P. Oxy. 1355
P28 Jo III P. Oxy. 1596
P29 a III P. Oxy. 1597
P30 p III P. Oxy. 1598
P31 Ro VII
P32 Ti II/III
P33 a VI + P58
P34 p VII
P35 e14 Mat. IV?
P36 e9 Jo VI
P37 Mat. III/IV
P38 a III/IV
P39 Jo III
P40 Ro III
P41 a VIII
P42 Lu VII/VIII
P43 r VI/VIII
P44 e VI/VII
P45 ea III Chester Beatty I
P46 p II/III Chester Beatty II
P47 r III
P48 a III
P49 Ep III
P50 a IV/V
P51 Ga IV/V
P52 Jo II
P53 ea III
P54 Ja V/VI
P55 Jo VI/VII
P56 a V/VI
P57 a IV/V
P58 a VI zie P33
P59 Jo VII
P60 Jo VII
P61 p VII/VIII
P62 Mat. IV
P63 Jo V/VI
P64 Mat. II/III + P67
P65 1Th III
P66 Jo II/III Bodmer II
P67 Mat. II/III zie P64
P68 1C VII?
P69 Lk III
P70 Mat. III
P71 Mat. IV
P72 c III/IV Bodmer VII/VIII
P73 Mat. VII
P74 ac VII
P75 e III Bodmer XIV-XV
P76 Jo VI
P77 Mat. II/III
P78 Jd III/IV
P79 He VII
P80 Jo III
P81 1P IV
P82 Lk IV/V
P83 Mat. VI
P84 e VI
P85 r IV/V
P86 Mat. IV
P87 Pm III
P88 Mk IV
P89 He IV
P90 Jo II
P91 a III
P92 p III/IV
P93 Jo V
P94 Ro V/VI
P95 Jo III
P96 Mat. VI
P97 Lk VI/VII
P98 r II?
01/א א d2 א eapcr IV Codex Sinaiticus
02/A A d4 A eapcr V
03/B B d1 B eapc IV
04/C C d3 C eapcr V
05/D D d5 D ea V/VI
06/D D a1026 D p VI
06/Dabs1 E a1027 E p IX
07/E E e55 E e VIII
08/E E a1001 E a VI
09/F F e86 F e IX
010/F F a1029 F p IX
011/G G e87 G e IX
012/G G a1028 G p IX
013/H H e88 H e IX
014/H H a6 H a IX
015/H H a1022 H p VI
016/I a1041 p V
017/K K e71 K e IX
018/K K, 102a, 117p Apr1, I1 K pc IX 102a, 117p door Matthei
019/L L e56 L e VIII
020/L L a5 L apc IX Eerder genoemd G
021/M M e72 M e IX
022/N N, ג e19 N e VI
023/O e21 Mat. VI Scrivener en voorgangers gebruikten O voor diverse lectionaries en liturgische boeken
024/P P e33 P e VI
025/P P a3 P apcr IX
026/Q Q e4 Q e V
027/R R e22 R e VI
028/S S e1027 S e 949
029/T Ta e5 T e V + 0113, 0125, 0139. Tischendorf gebruikte ook Te-Tg voor diverse Grieks-Koptische lectionaries.
030/U U e90 U e IX
031/V V, 250e e75 V, 250e e IX Johannes 8:39-einde is in de minuscules, vandaar de benaming 250e
032/W e014 e V
033/X X A3 X e IX
034/Y e073 10ד e IX
035/Z Z e26 Z Mat. VI
036/G G e70 G e IX
037/D D e76 D e IX
038/Q e050 e IX?
039/L L e77 L e IX
040/Ξ Ξ A1 Ξ Lk VI
041/P P e73 P e IX
042/S S e18 S e VI
043/F F e17 F e VI
044/Y Y d6 Y eapc IX?
045/W W e61 W e IX
046 B a1070 B r X
047 ב e95 e VIII
048 ב a1 ב apc V
049 S a2 S apc IX
050 O, We, 257e Ci1 O, We, 257e Jo IX
051 An2 r X
052 183r An3 r X
053 Xb A4 429e Lk IX
054 Y e59 Y Jo VIII
055 309e 309e e XI
056 16a, 19p O7 16a, 19p apc X
057 a1012 a IV/V
058 e010 Mat. IV
059 e09 Mk IV/V + 0215
060 e13 Jo VI
061 Tg a1035 T p V
062 a1038 Ga V
063 e64 e IX + 0117
064 e10 e VI + 074, 090
065 I1 e1 I1/Ia Jo VI
066 I2 a1000 I5/Ie a VI
067 I3 e2 I2/Ib e VI
068 Ib e3 Nb Jo V
069 e12 Mk V
070 Twoi e6 Ts, Twoi e VI + 0110, 0124, 0178, 0179, 0180, 0190, 0191, 0193, 0202
071 e015 Mat. V/VI
072 e011 Mk V/VI
073 7ד e7 Mat. VI + 084
074 10ד e8 e VI zie 064
075 382p Op3 382p p X
076 a1008 a V/VI
077 a1015 a V
078 I4 e15 I3/Ic e VI
079 I7 e16 I4/Id Lk VI
080 Na e20 Mk VI
081 O a1023 I, Oa p VI zie 0285
082 Ob a1024 O Ep VI
083 Tb e31 Tb e VI/VII + 0112, 0235
084 Tc e24 Tc Mat. VI zie 073
085 Tk e23 Tg Mat. VI
086 e35 Jo VI
087 Qc e27 Qc e VI + 092b
088 I2 a1021 Ie p V/VI
089 Qe e28 Qe Mat. VI zie 0293
090 Qf e29 Qf e VI zie 064
091 Qg e30 Qg Jo VI
092a 11ד e32 Mat. VI zie 0293
092b 11ד e032 e VI zie 087
093 a1013 ac VI
094 e016 Mat. VI
095 G a1002 G a VIII + 0123
096 I5 a1004 I6/If a VII
097 I6 a1003 I7/Ig a VII
098 R, 486cevl a1025 (R), 337cevl 2C VII
099 e47 Mk VII
0100 e070 Jo VII zie 963
0101 e48 Jo VIII
0102 Wi e42 e VII + 0138
0103 Wl e43 Mk VII
0104 Wm e44 e VII
0105 Wn e45 Jo X
0106 Qa e40 Qa Mat. VII + 0119
0107 Qb e41 Qb e VII
0108 Qd e60 Qd Lk VII
0109 e52 Jo VII
0110 e017 e VI zie 070
0111 a4 2Th VII
0112 12ד e46 e VI/VII zie 083
0113 e50 e V zie T/029
0114 e53 Jo VIII zie 965
0115 Wa e57 Wa Lk IX/X
0116 Wb e58 Wb e VIII R van Griesbach en vroegere edities van Tischendorf
0117 Wk e69 e IX zie 063
0118 6ד e62 Mat. VIII
0119 8ד e63 Mat. VII zie 0106
0120 Gb a1005 Ga, M a IX
0121(a) M, 53p, 64p a1031 M p X zie ook 0121b, 0243
0121b M, 53p, 64p a1031 M p X zie 0243
0122 N a1030 N p IX Hort's Od
0123 70b(?) a1014 a VIII zie 095
0124 e78 e VI zie 070
0125 e99 e V zie T/029
0126 e36 Mk VIII
0127 e54 Jo VIII
0128 e071 Mat. IX
0129 a1037 1C IX zie 1575
0130 Wc e80 Wc e IX
0131 Wd e81 Wd Mk IX
0132 Wf e82 Wf Mk IX
0133 Wg e83 Υ e IX zie ook 0273
0134 Wh e84 Mk VIII
0135 Wo e85 e IX
0136 Qh e91 Qh Mat. IX + 0137
0137 9ד e97 Mat. IX zie 0136
0138 733evl e075 הd e VII zie 0102
0139 e1002 e V zie T/029
0140 a1016 a X
0141 314e Ci13 314e Jo X
0142 46a, 55p O6 46a, 55p apc X
0143 e08 Mk VI
0144 e012 Mk VII
0145 e013 Jo VII
0146 e37 Mk VIII
0147 e38 Lk VI
0148 e51 Mat. VIII
0149 Mk VI zie 0187
0150 413p X2 413p p IX
0151 414p X21 414p p IX
0152 eerder T1 (talisman)
0153 eerder O1-20 (ostraca)
0154 e074 Mk IX
0155 e1055 Lk IX
0156 a1006 2P VIII
0167 a1007 1J VII/VIII
0158 a1039 Ga V/VI
0159 a1040 Ep VI
0160 e018 Mat. IV
0161 e019 Mat. VIII
0162 e023 Jo III/IV
0163 a1071 r V
0164 e022 Mat. VI/VII
0165 a1011 a V
0166 a1017 ac V
0167 Mk VII
0168 e VIII
0169 a1075 r IV
0170 e026 Mat. V/VI
0171 e07 e III/IV
0172 a1042 Ro V
0173 a1018 Ja V
0174 Ga V
0175 a V
0176 Ga IV/V
0177 Lk X
0178 e VI zie 070
0179 e VI zie 070
0180 e VI zie 070
0181 Lk IV/V
0182 Lk V
0183 1Th VII
0184 Mk VI
0185 1C IV
0186 2C V/VI + 0224
0187 e024 Mk VI
0188 Mk IV
0189 a II/III
0190 e VI zie 070
0191 e VI zie 070
0192 zie 1604
0193 e VI zie 070
0194 e VI zelfde als 0124 (zie verder cf. 070)
0195 Jo VII zelfde als 0100
0196 e IX
0197 Mat. IX
0198 Co VI
0199 1C VI/VII
0200 Mat. VII
0201 1C V
0202 e VI zie 070
0203 e IX zie 1575
0204 Mat. VII
0205 Ti VIII zie 1575
0206 1P IV
0207 r IV
0208 p VI
0209 pc VII
0210 Jo VII
0211 e051 e IX
0212 (e) III Diatessaron (?)
0213 Mk V/VI
0214 Mk IV/V
0215 Mk IV/V zie 059
0216 Jo V
0217 Jo V
0218 Jo V
0219 Ro IV/V
0220 Ro III
0221 Ro IV
0222 1C VI
0223 2C VI
0224 2C V/VI zie 0186
0225 2C VI
0226 1Th V
0227 He V
0228 He IV
0229 r VIII
0230 Ep IV
0231 Mat. IV
0232 2J V/VI
0233 e VIII
0234 e49 Mat. VIII
0235 e VI/VII zie 083
0236 a V
0237 349evl [e014?] 503evl Mat. VI
0238 Jo VIII
0239 Lk VII
0240 Ti V
0241 1Ti VI
0242 Mat. IV
0243 p X + 0121b
0244 a V
0245 1J VI
0246 Jo VI
0247 c V/VI
0248 Mat. IX
0249 Mat. X
0250 e VIII
0251 c VI
0252 He V
0253 Lu VI
0254 Ga V
0255 Mat. IX
0256 Jo VIII
0257 e IX
0258 Jo IV
0259 1Ti VII
0260 Jo VI
0261 Ga V
0262 1Ti VII
0263 Mk VI
0264 Jo V
0265 Lu VI
0266 Lk VI
0267 Lk V
0268 Jo VII
0269 Mk IX
0270 1C IV/V
0271 Mat. IX
0272 Lk IX
0273 Jo IX eerder deel van 0133
0274 Mk V
0275 Mat. VII
0276 Mk VIII zie 962
0277 Mat. VII/VIII
0278 p IX
0279 Lk VIII/IX
0280
0281 Mat. VII/VIII
0282 Ph VI
0283
0284
0285 p VI + 081
0286
0287
0288
0289 p VIII?
0290
0291 Lk VII/VIII
0292 Mk VI
0293 Mat. VI + 089, 092a
0294 a VI/VII
0295
0296 pc VI
0297
0298 Mat. VIII/IX
0299 Jo X/XI?
0300
0301 Jo V
1eap 1e, 1a, 1p d254 1e, 1a, 1p eapc XII
1r 1r An2 1r r XII officieel hernummerd tot 2814
2ap 2a, 2p e1214 2a, 2p apc XII officieel hernummerd tot 2815
4e 4e e371 4e e XIII
5 5e, 5a, 5p d453 5e, 5a, 5p eapc XIV
6 6e, 6a, 6p d356 6e, 6a, 6p eapc XIII
7e 7e e287 7e e XII
13 13e e368 13e e XIII
16 16e e449 16e e XIV
18 18e, 113a, 132p, 51r d311 18e, 113a, 132p, 51r eapcr 1364
21 21e e286 21e e XII
22 22e e288 22e e XII
27 27e e1023 27e e X
28 28e e168 28e e XI
33 33e, 13a, 17p d48 33e, 13a, 17p eapc IX
35 35e, 14a, 18p, 17r d309 35e, 14a, 18p, 17r eapcr XI
36a 36a Apr20 36a a XII officieel hernummerd tot 2818
38 38e, 19a, 377p d355 38e, 19a, 341p eapc XIII
42 42a, 48p, 13r a107 42a, 48p, 13r apcr XI
43 43e, 54a, 130p e170, a270 43e, 54a, 130p eapc XIII
60 60e, 10r e1321, a1594 60e, 10r er 1297 60r officieel hernummerd tot 2821 (60e is nog steeds 60)
61 61e, 34a, 40p, 92r d603 61e, 34a, 40p, 92r eapcr XVI
69 69e, 31a, 37p, 14r d505 69e, 31a, 37p, 14r eapcr XV
71 71e e253 71e e XII
81 61a, loti, pscr a162 61a, 61p apc 1044
82 10a, 12p, 2r O1 10a, 12p, 2r apcr X
88 83a, 93p, 99r a200 83a, 93p, 99r(?) apcr XII
91 12a, 16p, 4r O14 12a, 16p, 4r apcr XI
93 17a, 21p, 19r a51 17a, 21p, 19r apcr XI
94 18a, 22p, 18r O31, An24 18a, 22p, 18r apcr XII
103 100a, 115p OQ28 100a, 115p apc XI
104 25a, 31p, 7r a103 25a, 31p, 7r apcr 1087
110 28a, 34p, 8r a204 28a, 34p, 8r apcr XII
115 115e e1096 115e e X
118 118e e346 118e e XIII
124 124e e1211 124e e XI
131 131e, 70a, 77p d467 131e, 70a, 77p eapc XIV
138 138e A201, Ci24 138e e XII
141 141e, 75a, 86p, 40r d408 141e, 75a, 86p, 40r eapcr XIII
157 157e e207 157e e XII
160 160e e213 160e e 1123
162 162e e214 162e e 1153
172 178a, 242p, 87r, mscr a404 178a, 242p, 87r apcr XIII/XIV
174 174e e109 174e e 1052
175 175e, 41a, 194p, 20r d95 175e, 41a, 194p, 20r eapcr X
177 179a, 128p, 82r a106 179a, 128p, 82r apcr XI
179 179e e211 179e e XII
180 180e, 82a, 92p, 44r e1498, a300 180e, 82a, 92p, 44r eapcr XII, XIII
181 40a, 46p, 12r a101 40a, 46p, 12r apcr XI
185 185e e410 185e e XIV
189 189e, 141a, 239p e1401, a269 189e, 141a, 239p eapc XIV, XII
201 201e, 91a, 104p, 94r d403 201e, 91a, 104p, 94r eapcr 1357
203 205a, 477p, 181r a203 232a, 271p, 107r aprc 1111
205 205e, 93a, 106p, 88r d500 205e, 93a, 106p, 88r eapcr XV
206 214a, 270p, ascr a365 182a, 252p apc XIII
209 209e, 95a, 108p, 46r d457 209e, 95a, 108p, 46r eapcr XIV, XV
213 213e e129 213e e XI
216 215a, 271p, bscr a469 183a, 253p apc 1358
218 218e, 65a, 57p, 33r d300 218e, 65a, 57p, 33r eapcr XIII
221 221a, 276p a69 212a, 250p apc X
225 225e e1210 225e e 1192
226 226e, 108a, 228p d156 226e, 108a, 228p eapc XII
229 229e e1206 229e e 1140
230 230e e173 230e e 1013
235 235e e456 235e e 1314
241 241e, 104a, 120p, 47r d507 241e, 104a, 120p, 47r eapcr XI
242 242e, 105a, 121p, 48r d206 242e, 105a, 121p, 48r eapcr XII
245 245e e1226 245e e 1199
249 249e Ni10 249e Jo XIV
250 250a, 299p, 121r O10 264a, 337p apcr XI
251 251e e192 251e e XII
254 251a, 301p, 122r e438 201a, 396p, 86r apcr XIV
255 252a, 302p a174 249a, 301p apc XII
256 301a, 259p, 102r a216 240a, 396p, 86r apcr XI/XII
257 302a, 257p a466 250a, 300p apc XIII/XIV
262 262e e1020 262e e X
263 263e, 117a, 137p d372 263e, 117a, 137p eapc XIII
265 265e e285 265e e XII
267 267e e1289 267e e XII
270 270e e291 270e e XII
273 273e e370 273e e XIII
280 280e e294 280e e XII
291 291e e377 291e e XIII
307 15a Apr11, (A217) 15a ac X
314 23a, 28p, 6r O11 23a, 28p, 6r apcr XI
317 317e Ni31 23a, 28p, 6r Jo XII
319 24a, 29p a256 24a, 29p apc XII
321 26a, 32p a254 26a, 32p apc XII
322 27a, 33p a550 27a, 33p apc XIV
323 29a, 35p a157 29a, 35p apc XII
326 33a, 39p a257 33a, 39p apc XII
330 330e, 132a, 131p d239 330e, 132a, 131p eapc XII
336 45a, 52p, 16r a500 45a, 52p, 16r apr XIV
337 51a, 133p, 52r a205 51a, 133p, 52r apcr XII
346 346e e226 346e e XII
348 348e e121 348e e 1022
349 349e e413 349e e 1322
365 365e, 145a, 181p d367 365e, 145a, 181p eapc XII
367 367e, 146a, 182p, 23r d400 367e, 146a, 182p, 23r eapcr 1331
372 372e e600 372e e XVI
378 56a, 227p a258 56a, 227p apc XII
383 58a, 224p a353 58a, 224p apc XIII
384 59a, 62p a355 59a, 62p apc XIII
385 60a, 63p, 29r a506 60a, 63p, 29r apcr 1407
386 386e, 151a, 199p, 70r d401 386e, 151a, 199p, 70r eapcr XIV
397 397e Ci10 397e Jo X/XI
398 9a, 11p a189 9a, 11p apc XI
399 e94 e IX/X
423 423e+425e Nm60, Ni60 423e+425e e 1556
424 66a, 67p, 34r O12 66a, 67p, 34r apcr XI
429 69a, 74p, 30r a398, a1471 69a, 74p, 30r apcr XIV, XV
430 430e Ni11 430e Jo XI
431 431e, 180a, 238p d268 431e, 180a, 238p eapc XI
432 72a, 79p, 37r a501 72a, 79p, 37r apcr XV
436 73a, 80p a172 73a, 80p apc XI
440 440e, 111a, 61p+221p d260 440e, 111a, 221p eapc XII
441 68a, 73p O18 68a, 73p ap XIII gekoppeld met 442 (vandaar dezelfde nummering)
442 68a, 73p O18 68a, 73p pc XIII gekoppeld met 441 (vandaar dezelfde nummering)
443 443e e270 443e e XII
451 79a, 90p a178 79a, 90p apc XI
452 80a, 91p, 42r a206 80a, 91p, 42r apcr XII
453 81a Apr40 81a ac XIV
456 86a+147a, 96p, 75r+76r a52 86a, 96p, 75r apcr X
459 89a, 99p, 45r a104 89a, 99p, 45r apcr 1092
460 96a, 109p a397 96a, 109p apc XIII
462 101a, 116p a359 101a, 116p apc XIII
467 116a, 136p, 53r a502 116a, 136p, 53r apcr XV
469 119a, 139p, 56r a306 119a, 139p, 56r apcr XIII
472 472e, cscr e1386 511e e XIII
473 473e, dscr e1390 512e e XIII
476 476e, hscr e1126 566e e XI
477 477e, iscr e350 508e e XIII
482 482e, pscr e329 570e e 1285
485 485e, sscr e247 572e e XII
489 489e, 195a, 489p, wscr d459 507e, 224a, 260p eapc 1316 Hort's 102a
491 491e, 196a, 253p d152 576e, 226a, 268p eapc XI
495 495e e243 581e e XII
506 506e, 199a, 256p, 26r d101 492e, 193a, 277p, 26r eapcr XI
517 517e, 190a, 244p, 27r e167, a214 503e, 190a, 244p, 27r eapcr XI/XII
522 522e, 200a, 257p, 98r d602 488e, 211a, 239p, 98r eapcr 1515
536 536e, 201a d264 549e, 219a ea XIII
543 543e e257 556e e XII
544 544e e337 557e e XIII
545 545e e511 558e e 1430
547 547e, 202a, 258p d157 534e, 215a, 233p eapc XI
565 565e, 2pe e93 473e e IX Hort's 81
579 579e e376 743e e XIII
582 582e, 206a, 262p, 103r d410 451e, 194a, 222p, 102r eapcr 1334
597 597e e340 464e e XIII
598 598e Nl35, (An31) 466e Lk XIII Merk en Bover citeren 598 voor de Apocalyps; het bevat echter niet dit boek. Er is een fout opgetreden in de lijst met Von Soden waaruit ze werkten
610 130a Apr21 130a ac XII
614 137a, 176p a354 137a, 176p apc XIII
616 139a, 174p, 156r a503 139a, 174p apcr 1434
617 140a, 215p, 74r O13 140a, 215p, 74r apcr XI
620 149a, 349p, 180r a207 149a, 349p, 180r apcr XII
623 156a, 190p a173 156a, 190p apc 1037
627 160a, 193p, 24r a53 160a, 193p, 24r apcr X
628 161a, 198p, 69r a400 161a, 198p, 69r apcr XIV
629 162a, 200p a460 162a, 200p apc XIV
630 163a, 201p a461 163a, 201p apc XIV
635 173a, 211p a161 173a, 211p apc XI
639 192a, 246p a169 192a, 246p apc XI
642 217a, 273p, dscr a552 185a, 255p apc XIV
655 655e e177 635e e XI/XII
659 659e e1216 637e e XII
660 660e e178 638e e XI/XII
661 661e e179 639e e XI
664 664e, 253a, 303p, 106r d102 605e, 233a, 243p, 106r eapcr XV
680 680e, 255a, 305p, 107r d103 531e, 199a, 231p, 104r eapcr XIV
692 692e e1284 596e e XII
699 699e, 256a, 306p, 108r d104 603e, 231a, 266p+271p, 89r eapcr XI
700 700e e133 604e e XI
713 713e e351 561e e XII
716 716e e448 565e e XIV
726 726e e384 882e e XIII
743 743e, 259a, 123r Ni40, a1401, An43 738e, 262a, 123r ecr XIV
757 757e, 260a, 309p, 110r d304 846e, 209a, 394p, 146r eapcr XIII
788 788e e1033 788e e XI
792 792e, 111r e585, a1575 792e, 111r er XIII
794 794e, 262a, 311p d454 794e, 269a, 401p eapc XIV
808 808e, 265a, 314p, 112r d203 808e, 265a, 403p, 150r eapcr XII
821 821e Ci30 821e Jo XVI
823 823e, 266a, 315p d368 823e, 266a, 404p eapc XIII
824 824e, 267a, 316p, 113r d404 622e, 242a, 290p, 110r eapcr XIV
826 826e e218 624e e XII
827 827e e309 625e e XIII
828 828e e219 626e e XII
850 850e Ki20 729e Jo XII
869 869e Ci21 684e Jo XI
872 872e e203 690e e XII
876 224a, 279p a356 221a, 265p apc XII
892 892e e1016 892e e IX
911 227a, 282p O29, An13 217a, 234p apcr XII inclusief 2040
913 229a, 248p a470 223a, 262p apc XIV
915 231a a382 203a apc XIII
917 233a, 473p a264 205a, 473p apc XII
919 235a, 125r a113 207a, 125r apcr XI
920 236a, 126r a55 208a, 126r apcr X
922 922e, 270a, 320p, 116r d200 922e, 270a, 407p, 151r eapcr 1116
927 927e, 271a, 321p d251 927e, 271a, 423p eapc 1133 +2618
935 935e, 272a, 322p d361 935e, 272a, 424p eapcr XIV
941 941e, 273a, 323p d369 941e, 273a, 425p eapc XIII
945 945e, 274a, 324p d362 945e, 274a, 426p eapc XI
954 954e e1454 954e e XV
983 983e e3017 983e e XII
986 986e, 277a, 326p, 117r d508 986e, 277a, 430p, 157r eapcr XIV
990 990e e1260 990e e XIV
994 994e A227, Ci33 994e e X/XI
998 998e e1385 998e e XII
999 999e, 280a, 329p d353 999e, 280a, 433p eapc XIII
1006 1006e e1156, a1174 1006e er XI
1009 1009e e1265 1009e e XIII
1010 1010e e1255 1010e e XII
1012 1012e e1132 1012e e XI
1038 1038e e1493 1038e e XIV
1047 1047e e1354 1047e e XIII
1067 368a, 457p a481 368a, 457p apc XIV
1071 1071e e1279 1071e e XII
1075 1075e, 286a, 334p, 119r d506 1075e, 286a, 478p, 161r eapcr XIV
1079 1079e e1045 1079e e X
1082 1082e e3015 1082e e XIV
1093 1093e e1443 1093e e 1302
1094 1094e, 287a, 335p, 120r d307 1094e, 287a, 480p, 182r eapcr XIV
1099 344a, 438p a368 344a, 438p apc XIV
1108 353a, 446p a370 353a, 446p apc XIII
1149 1149e, 288a, 336p d370 735e, 288a, 336p eapc XIII
1170 1170e e541 1170e e XI
1175 389a, 360p a74 389a, 360p apc XI
1187 1187e e1038 1187e e XI
1188 1188e e1114 1188e e XI/XII
1194 1194e e1094 1194e e XI
1195 1195e e1116 1195e e 1123
1200 1200e e1250 1200e e XII
1207 1207e e1098 1207e e XI
1216 1216e e1043 1216e e XI
1219 1219e e1121 1219e e XI
1223 1223e e1091 1223e e X
1229 1229e e1317 1229e e XIII
1230 1230e A225 1230e e 1124
1241 1241e, 290a, 338p d371 1241e, 290a, 482p eapc XII
1242 1242e, 291a, 339p d469 1242e, 291a, 483p eapc XIII
1243 1243e, 292a, 340p d198 1243e, 292a, 484p eapc XI
1245 395a, 366p a158 395a, 366p apc XII
1253 1253e Qe64 1253e e XV
1278 1278e e277 e XII
1279 1279e e1178 321e e XI
1292 d395 eapc XII
1293 e190 e XI
1295 e96 e IX
1311 303a, 261p a170 248a, 298p apc 1090
1319 d180 eapc XII
1321 e1110 e XI +487
1342 e1311 e XIII/XIV
1344 e1244 e XII
1346 e1089 e X/XI +2150
1354 d470 eapc XIV
1355 e1246 e XII
1365 e381 e XII
1375 e1225 e XII
1391 e1413 e XIII
1396 e1416 e XIV
1402 e1333 e XII
1409 eapc XIV
1424 d30 ג eapcr IX/X
1505 d165 eapc XII (colofon heeft de verkeerde datum van 1084)
1506 Qe402 ep 1320
1515 e1442 e XIII
1518 216a, 272p, cscr a551 184a, 254p apc XV verloren/hersteld per 1896
1522 218a, 274p, escr a464 186a, 321p apc XIV gecombineerd met 1890
1525 248a, 298p a361 251a, 301p apc XIII
1542a e1337 e XIII
1542b e1337 e XII
1546 e1339 e 1263?
1555 e1341 e XIII
1573 d398 eapc XII/XIII
1574 e551 e XIV
1579 e139 e XI
1582 e183 e 949
1588 e1435 e XIV
1597 d308 eapcr 1284
1604 e1353 e XIII
1606 e1441 e XIII
1610 306a, 296p a468 306a, 333p apc 1364
1611 307a, 351p+469p, 105r a208 307a, 469p, 111r apcr X?
1646 d267 eapc 1172
1654 e1468 e 1326
1675 e1444 e XIV
1678 Qe404, Apr41, Qp404, An402 eapcr XIV
1689 e1054 e 1200
1704 709evl, 234apl 709evl, 234apl eapcr 1541
1709 e1053 e X
1728 a301 apcr XIII
1732 a405 apcr 1384
1734 a105 apcr 1015
1735 a182 apc XI/XII
1738 a164 apc XI
1739 a78 apc X
1740 a304 apcr XIII
1758 a396 apc XIII
1765 a486 apc XIV
1778 Oa41 r XV
1795 a215 apcr XII +2349
1827 308a, 420p a367 308a, 420p apc 1295
1828 309a, 300p, 124r a202 309a, 300p, 124r apcr XII
1829 310a a1100 310a ac XI
1831 312a, 421p a472 312a, 421p apc XIV
1835 316a a56 316a ac XI
1836 317a, 423p a65 243a, 291p pc X
1837 318a, 424p a192 244a, 292p apc XI
1838 319a, 425p a175 245a, 293p apc XI
1841 323a, 429p, 127r a47 323a, 429p, 127r apcr IX/X
1845 328a, 431p a64 334a, 319p apc X
1846 329a, 432p a151 256a, 322p pc XI
1852 335a, 437p, 129r a114 236a, 273p, 108r apcr XIII
1854 360a, 452p, 130r a115 359a, 452p, 130r apcr XI
1859 371a, 460p? a402 371a, 460p acr XIV
1862 374a, 463p, 132r O21 374a, 463p, 132r apcr IX
1867 381a, 352p a154 381a, 352p apc XII
1872 386a, 357p, 134r a209 386a, 357p, 134r apcr XII
1873 391a, 362p a252 391a, 362p apc XII +2556
1874 895evl 261apl a7 895evl 261apl apc X
1876 399a, 367p, 135r a504 399a, 367p, 135r apcr XV
1877 400a, 368p a455 400a, 368p apc XIV
1881 413a, 370p a651 413a, 370p pc XIV
1884 420a a1603 a XVI
1888 a118 apcr XI
1891 a62 apc X +2162
1898 a70 apc X gecombineerd met 1875
1906 23p Op101 23p p 1056
1908 47p Op103 47p p XI
1912 71p a1066 71p p X
1955 290p, 93r, escr a119 256p, 93r pr XI
1957 293p, 91r a1574 293p, 91r pr XV Dit is het manuscript welke het missende deel van B bevat
1962 373p X10 373p p XI
1984 394p Qp43 394p p XIV
1985 395p Qp55 395p p 1561
2005 472p a1436 232p apc XIV
2014 21r An51 21r r XV
2015 28r, nscr a1580 28r r XV
2016 31r, cscr a1579 31r r XV
2017 32r a1582 32r r XV
2018 35r An46 35r r XIV
2019 36r An30 36r r XIII
2020 38r a1573 38r r XV
2023 49r An56 49r r XV
2026 59r An501 59r r XV
2027 61r a1374 61r r XIII
2028 62r An54 62r r 1422
2029 63r An66 63r r XVI
2030 65r a1272 65r r XII
2031 67r An41 67r r 1301
2033 72r An60 72r r XVI
2034 73r An50 73r r XV
2036 79r An40 79r r XIV
2037 80r An45 80r r XIV
2039 90r a1271 90r r XII
2040 95r, gscr (An13) 95r apcr XII gecombineerd met 911
2042 100r An400 100r r XIV
2043 101r An57 103r r XV
2044 136r An601 136r r 1560
2045 137r An55 137r r XIII
2047 139r An67 139r r 1543
2048 140r a1172 140r r XI
2050 143r a1273 143r r 1107
2051 144r An68 144r r XVI
2053 146r Oa31 113r r XIII
2054 147r An500 147r r XV
2056 149r An49 120r r XIV
2057 150r a1576 121r r XV
2058 151r Oa40 122r r XIV
2059 152r An10 152r r XI
2060 153r An42 114r r 1331
2061 154r a1588 154r r XV
2062 155r Oa30 155r r XIII
2064 158r An62 158r r XVI zelfde deel als 561
2065 159r An503 159r r XV
2067 161r An52 119r r XV
2073 169r An47 169r r XIV
2074 170r An1 170r r X
2075 171r An48 171r r XIV
2080 178r, 161apl a406 178r apcr XIV
2081 179r An21 179r r XI
2082 182r a1682 112r r XVI
2083 184r An602 r 1560
2084 a1886 r XV
2127 d202 eapc XII +1815
2138 a116 apcr 1072
2143 a184 apc XII
2145 e1222 e 1145
2147 d299 eapc XI
2148 Qe400 e 1337
2174 e393 e XIV
2186 Apr22, An23 cr XII
2191 d250 eapc XII
2193 e1131 e X verloren
2200 d414 eapcr XIV
2259 An12 r XI
2286 An22 r XII
2298 7a, 9p a171 7a, 9p apc XI
2302 An505 r XV
2329 a1073 r X
2344 apcr XI
2349 apcr XII gecombineerd met 1795
2351 a1072 r X
2352 r ?
2377 r XIV
2412 apc XII
2427 Mk XIV?
2430 e XI
2432 r XIV
2464 apc IX/X
2492 eapc XIII
2495 eapcr XIV/XV
2542 e XIII
249 249evl, 178apl 191evl, 178apl U-+asel IX
547 547evl 547evl esk XIII
844 844evl 844evl U-sel 861/862?
846 846evl 846evl U-+asel IX
962 U-P XII inclusief 0276
963 P XI inclusief 0100
965 U-P IX inclusief 0114
1345 Oa Oa U-PsO IX
1346 Ob Ob U-PsO X
1347 Oc Oc U-PsO VI
1348 Od Od U-PsO VII
1349 Oe Oe U-PsO IX
1350 Of Of U-PsO IX
1351 Og Og U-PsO IX
1352 Oh Oh U-PsO IX
1353 Td Td U-P VII
1354 Te Te U- VI
1355 Tf e74 Tf U- IX
1575 U-aP IX inclusief 0129, 0203, 0205
1596 V
1604 P IV inclusief 0192
2211 U-sel 995/996

Als basis zijn de gegevens van Manuscript Number Conversion Table genomen


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!