Papyrus 32, p32

Zie ook: Alexandrijnse tekst, Nieuwe Testament, Nieuwe Testament (Manuscripten), Tekstkritiek,

Papyrus 32, p32 is een kopie van het Griekse Nieuwe Testament.

Inhoud

Beschrijving

Heeft de volgende tekstgedeelten: Brief van Paulus aan Titus 1:11-15; 2:3-8. Behoort tot de groep van Alexandrijnse teksten.

Datering wordt geschat op 200 - 299 n.C. (Clarysse / Orsini, Eph. Theol. Lov. 88 (2012), p. 469), mogelijk zelfs eind 2de eeuw (Philip W. Comfort & David P. Barrett, The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts, p. 64).

Wordt bewaard bij de Rylands Papyri in de John Rylands University Library in Manchester.


Tekst

recto

Brief van Paulus aan Titus 1:11-15

EΠIΣTOMI-
ZEIN OIT[INEΣ OΛOYΣ OIKOYΣ ANATPE-]
ΠOYΣI ΔIΔA[ΣKONTEΣ A MH ΔEI AIΣXPOY]
KEPΔOYΣ XA[PIN EIΠEN TIΣ EΞ AYTΩN]
IΔIOΣ AYTΩ[N ΠPOΦHTHΣ KPHTEΣ AEI]
ΨEYΣTAI K[AKA ΘHPIA ΓAΣTEPEΣ APΓAI]
H MAPTYPI[A AYTH EΣTIN AΛHΘHΣ ΔI]
HN AITIAN[ EΛENXE AYTOYΣ AΠOTOMΩΣ]
IN[A Y]ΓIAIN[ΩΣIN EN TH ΠIΣTEI MH]
ΠPO[Σ]EXON[TEΣ IOYΔAIKOIΣ MYΘOIΣ]
KAI ENTOΛ[AIΣ ANΘPΩΠΩN APOΣTPEΦO-]
MENΩN TH[N AΛEΘEIAN ΠANTA KA-]
ΘAPA TOIΣ[ KAΘAPOIΣ TOIΣ ΔE MEMIAM-]
MENOIΣ KA[I AΠIΣTOIΣ OYΔEN KAΘAPON]

verso

Brief van Paulus aan Titus 2:3-8

[ΔIABO-]
[ΛOYΣ MHΔE OINΩ ΠOΛΛΩ ΔEΔO]YΛΩ-
[MENAΣ KAΛOΔIΔΣKA]ΛOYΣ INA
[ΣΩΦPONIZΩΣIN TAΣ N]EAΣ ΦIΛAN-
[ΔPOYΣ EINAI ΦIΛOTEKN]OYΣ ΣΩΦPO-
[NAΣ AΓNAΣ OIKOYPΓOY]Σ AΓAΘAΣ
[YΠOTAΣΣOMENAΣ TOYΣ ]IΔIOIΣ AN-
[ΔPAΣIN INA MH O ΛOΓO]Σ TOY ΘY BΛA-
[ΣΦHMHTAI TOYΣ NE]ΩTEPOYΣ
[ΩΣAYTΩΣ ΠAPAKAΛ]EI ΣΩΦPON-
[EIN ΠEPI ΠANTA ΣEAY]TON ΠAPE-
[XOMENOΣ TYΠON KAΛ]ΩN EPΓΩN
[EN TH ΔIΔAΣKAΛIA AΦ]ΘONIAN ΣE-
[MNOTHTA ΛOΓON YΓIH ]AKATAΓNΩ-
[ΣTON INA O EΞ ENANTI]AΣ ENTPA-
[ΠH]


Externe link(s)


Aangemaakt op 1 juli 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!