Personificatie

Zie ook: Allegorie, Parabel,

Personificatie is een stijlfiguur waarbij abstracte concepten, als natuurlijke krachten, of niet menselijke levensvormen, als fauna en flora, of levenloze dingen als personen worden weergegeven. Personificatie is vaak een onderdeel van allegorie, parabel en metafoor in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Een van de bekendste voorbeelden is de wijsheid in Spreuken 8-9 welke als vrouwelijk persoon voorgesteld, een bekende stijlfiguur in het Hebreeuws. Andere voorbeelden van personificatie in de Bijbel is vrouwe Verstand ("Verstandigheid" in de SV) welke tegelijk met vrouwe Wijsheid wordt gepresenteerd (Spr. 8:1) en vrouwe Dwaasheid in het volgende hoofdstuk (Spr. 9:13). Ook Jezus personifieert de wijsheid op een soortgelijke manier (Mat. 11:19).

In Psalm 19 zien we een personificatie van de hemel (Ps. 19:2) en van de dag en de nacht (Ps. 19:3), terwijl het allereerste voorbeeld in de Bijbel de zonde is die aan de deur ligt (Gen 4:7). In de fabel van Jotham lezen we over de bomen (Richt. 9:8-15).


Aangemaakt 10 augustus 2019Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!