Stichting Bijbel, Geschiedenis en Archeologie (BGA)

Zie ook: Christelijke organisaties,

Stichting Bijbel, Geschiedenis en Archeologie (BGA) is een christelijke stichting die een gelijknamig tijdschrift uitgeeft. Als doelstelling heeft BGA dat het mensen ‘meer inzicht geven in de historische achtergrond van de Bijbel. Een Bijbelgetrouw weerwoord geven op Bijbelkritiek’ en ‘een antwoord geven op vragen die bepaalde gedeelten van de Bijbel oproepen’.

Inhoud

Ontstaan en geschiedenis

In 1993 werd er de Werkgroep Bijbel en Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten opgericht. In februari 1994 verscheen het eerste tijdschrift onder redactie van E.H.F. Baert, drs. M. Dieperink, dr. ir. W.M. de Jong, drs. J.G. van de Land, drs. A.E.M.A. van Veen-Vrolijk en C. Vos. Uit het redactionele artikel van dit eerste nummer blijkt dat ze de lezer willen informeren over de historische en archeologische achtergrond van de Bijbel. Tevens blijkt uit dit eerste nummer de insteek die gekozen wordt. Zo wijzen ze de reguliere wetenschap af omdat "door archeologen die zich bezighouden met Palestina in de tijd van het Oude Testament worden grote delen van de Bijbel als verzinsels beschouwd" en willen daarvoor "een bijbels wetenschappelijk alternatief te geven voor de historisch-kritische benadering van de Bijbel" (BGA, Vol. 1 (feb. 1994), p. 1). Eind 2003 werd het blad opgeheven vanwege de sterke daling van het aantal abonnees (RD, 15 december 2003) en bleef het verschillende jaren stil.

Herstart

In juni 2019 kregen alle oude abonnees totaal onverwacht een nieuwe uitgave met daarin de aankondiging van een nieuwe herstart en dat de stichting van plan was om nog dat jaar drie andere uitgaven van het tijdschrift te publiceren. De redactie bestaat uit dr. G.J. Doekes, F. ter Horst, drs. J. van der Land en M.M. van Putten. Ook werd in de periode daarna een website gelanceerd met daarop enkele van hun oudere artikelen, waaronder hun eigen verdedigde chronologie van Israël (website BGA). Een derde activiteit is het tijdschrift Klimaat welke door hen wordt uitgegeven en waarmee ze tegen de "doemscenario’s van de klimaat-pessimisten" willen ingaan (website BGA).

Doelstellingen

Hun doelstellingen zijn (BGA, Vol. 1 (feb. 1994)):

Vanaf de herstart in 2019 zijn de volgende doelstellingen toegevoegd (website BGA):


Externe links


Aangemaakt 13 september 2019Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!