Stichting Uitdaging

Zie ook: Beeldbank, Christelijke organisaties,

Stichting Uitdaging is een christelijke organisatie die zich ten doel stelt christenen op te bouwen in hun geloof, hen te bemoedigen en te informeren en niet-christenen, zo mogelijk, iets mee te geven van de bijbelse boodschap van verlossing in Jezus Christus. Dit doen zij via een tijdschrift en een website.

Inhoud

Beschrijving

Uitdaging ging in 1970 van start als nieuwsbulletin van de Nederlandse tak van Campus Crusade for Christ, het Instituut voor Evangelisatie, later de stichting Agapè. In 1980 maakten Leo Habets en Johan Bos er een maandkrant van. De oplage groeide tot ruim 30.000 rond het jaar 2000. Dit kwam doordat het blad gratis werd verspreid. Nadat Uitdaging in 2003 een krant werd waarop lezers zich moesten abonneren, daalde de oplage tot 9.600.

Per 1 september 2003 werd het blad overgenomen door EB Media (sinds 2009 Inspirit Media). De belangrijkste reden voor de overname was dat stichting Agapè (het toerusten tot) evangelisatie als haar belangrijkste kerntaak zag, terwijl Uitdaging zich in de loop van de tijd meer had ontwikkeld tot journalistiek medium.

Een bekende rubriek komt van de hand van de anonieme columnist 'Roeper'. Deze zette zich vaak in felle bewoordingen af tegen ontwikkelingen, organisaties en personen binnen evangelisch Nederland. Deze rubriek stond sinds 1999 op de voorpagina. In 2004 werd aangekondigd dat Roeper zou worden opgevolgd door Andries Knevel als columnist (ND, 3 april 2004), maar na protesten van lezers bleef hij behouden voor het blad, zij het niet op de voorpagina (ND, 4 mei 2004).

Uitdaging werd in januari 2011 overgenomen door Maximum Life. De inhoud van het blad werd voortaan gevuld door de redactie van het nieuwsmagazine Manna-Vandaag en deze bladen werden samengevoegd. De man achter Maximum Life was Leo Habets, die Uitdaging als maandkrant had opgezet (ND, 13 januari 2011). Doordat het weer net als in het begin een nieuwsmedium (in plaats van een magazine) werd, stegen de vanaf 2007 (opnieuw) sterk gedaalde oplagecijfers weer, net als de advertentie-inkomsten.

Per 1 oktober 2011 was Uitdaging weer een gratis krant, die mensen konden laten toesturen (CIP, 29 sept. 2011). Eind oktober 2012 overleed hoofdredacteur Eric Leijenaar op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

Habets droeg begin 2013 de rechten op Uitdaging over aan uitgeverij Inspire Media. Dit bedrijf raakte echter in financiële problemen waardoor directeur Chris Ouweneel in februari 2015 bekendmaakte te stoppen en waarbij de rechten op de titel  automatisch weer terechtkwamen bij Habets (ND, 12 februari 2015). Deze gaf het blad een doorstart (RD, 6 maart 2015). In september 2015 kwam de eerste editie van de nieuwe Uitdaging uit.

In september 2018 maakte Habets bekend dat Uitdaging stopt. Financiële problemen waren de belangrijkste reden om te stoppen. Bij Habets werd in 2017 bovendien uitgezaaide darmkanker geconstateerd, waardoor het blad al zeer onregelmatig verscheen. Habets overleed begin januari 2019 (ND, 11 september 2018).

Eind september 2018 sloot Siebren Verburg van Events4Christ en Pelgrimonline met Habets een akkoord om de krant en website onder te brengen in een zelfstandige stichting. Hierdoor werd het voortbestaan van de krant en website zeker gesteld (Uitdaging, Facebook 26 sept. 2018).


Externe links


Aangemaakt 18 september 2019
Als basis is het artikel Uitdaging (Maandblad) van Wikipedia genomenCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!