Near East Ministry

Zie ook: Beeldbank, Christelijke organisaties,

Near East Ministry (NEM) is een Nederlandse christelijke organisatie die missionair actief is onder Joden en Arabieren en in Nederland onderwijs geeft over de unieke positie van Israël onder de volken.

Inhoud

Beschrijving

De NEM is in 1963 opgericht door Jan Willem van der Hoeven. Deze Nederlandse evangelist wilde Arabieren en Joden bereiken met het evangelie. Had het de oorspronkelijke bedoeling om te dienen als een 'thuisfront' voor Van der Hoeven, al snel kwamen er allerlei activiteiten bij. In 1965 werd op de Olijfberg een dienstencentrum geopend. In Nederland werden verschillende conferenties georganiseerd. In 1976 kocht de NEM in Voorthuizen een centrum waar ze tot op heden in gevestigd is.

Herman Goudswaard volgde Van der Hoeven op als directeur in 1978 en zou dat tot 1997 blijven. Daarna trad baptistenpredikant Gijs Lammerts van Bueren aan. Deze werd per 1 september 2011 opgevolgd door dominee Kees-Jan Rodenburg, die per 1 juni 2015 vertrok. Van 1 maart 2016 tot december 2016 gaf Richard Vos leiding aan de organisatie. Hij werd in januari 2017 opgevolgd door Dick Jaspers Focks.


Activiteiten

Vanaf haar oprichting in 1963 is de NEM betrokken op het Midden-Oosten. Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 is het Midden-Oosten een brandhaard waar een groot deel van de wereld bij betrokken is. In dit door vijandsbeelden gedomineerde gebied wil de NEM werk maken van verzoening door gebed voor, en concreet dienstbetoon aan, Jood en Arabier.

Aan deze dienst geeft de NEM vorm door:

Via het project Baanbrekers worden mensen via de NEM 2 tot 12 maanden uitgezonden naar het Midden-Oosten. Zij zijn betrokken bij kinderopvang, verzorging van bejaarden, opvangwerk voor immigranten, technisch onderwijs, verpleging en fysiotherapie. Ook zijn er mogelijkheden om voor een langere termijn als 'langverbander' te worden uitgezonden.

Op de jaarlijkse Reveilweken komen honderden mensen af. De weken worden al sinds de oprichting van de organisatie gehouden. Tijdens deze weken is een scala van workshops en seminars voor zowel jong als oud.


Externe links


Aangemaakt 18 september 2019
Als basis is het artikel Near East Ministry van Wikipedia genomenCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!