Centrum voor Pastorale Counseling

Zie ook: Beeldbank, Christelijke organisaties, Pastoraat,

Het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) is een christelijke organisatie die als doel heeft Gods Woord naar de harten en huizen van mensen te brengen. Dit doen zij door middel van pastorale gesprekken, preventie en onderwijs.

Inhoud

Beschrijving

In september 1982 richt Jef De Vriese het Christelijk Hulpverlenings- Centrum op. Activiteiten bestonden uit christelijke counseling en psychotherapie, seminars en spreekbeurten. In februari 1983 wordt het een onderdeel van het Bijbelinstituut België (nu bekend als Evangelische Theologische Faculteit). Het centrum biedt enerzijds hulp aan mensen in nood, met name die uit de christelijke gemeenten in Vlaanderen komen. Anderzijds wordt het centrum verantwoordelijk voor alle pastorale vakken aan de theologische opleiding. In 1984 wordt de eerste cursus ‘Inleiding in de pastorale counseling’ gegeven in Heverlee.

In 1986 wordt de naam van het centrum gewijzigd in Centrum voor Pastorale Counseling. Ook verschijnt dat jaar het boek ‘Helpen met de Bijbel’ geschreven door Walter Barrett en Jef De Vriese. De eerste cursussen worden in Utrecht gegeven. Gezien de groei wordt in 1988 de Stichting Centrum voor Pastorale Counseling – Nederland opgericht.

In 1992 wordt het CPC verzelfstandigd en komt juridisch los van de Evangelische Theologische Faculteit, in 1998 wordt de samenwerking definitief gestopt.

In 1997 is er een samenwerkingsverband met stichting Chris (inmiddels onderdeel van De Hoop). In 2007 fuseert CPC met De Hoop omdat dit een versterking oplevert tussen de stichtingen en mogelijkheden biedt om nog meer mensen in nood te helpen.

In 2014 gaat het CPC weer zelfstandig verder, wel blijft er een samenwerking met De Hoop.


Externe links


Aangemaakt op 18 september 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!