Weet.

Zie ook: Christelijke organisaties,

Weet., ook wel Weet Magazine genoemd, is een christelijk populairwetenschappelijk tijdschrift dat zes maal per jaar verschijnt.

Inhoud

Beschrijving

Weet. magazine is oorspronkelijk een initiatief van de Urker werkgroep Creatie.info, verschijnt zes keer per jaar en werd voor het eert in 2010 uitgegeven, in glossyformaat met een oplage van 16.000 exemplaren, door Christelijke Tijdschriften BV.

Begin 2020 had Weet Magazine naar eigen zeggen ruim 11.000 abonnees (Weet, tariefkaart). Sinds de oprichting van Logos Instituut, in 2015, worden sommige artikelen van het magazine op hun website geplaatst.

Per 1 november 2018 gaat het als zelfstandige uitgeverij verder (ChristelijkNieuws, 16 okt. 2018).


Kritiek

Al bij de eerste uitgave was er kritiek omdat het tijdschrift een creationistische zienswijze eropna zou houden (DeKennisVanNu, 7 apr. 2010). Ook de Nederlandstalige Wikipedia beschouwt het tijdschrift als pseudowetenschappelijk waarbij in de overlegpagina als onderbouwing, door iemand met een pseudoniem, wordt gegeven "Wie heilig geschrift X, Y of Z als uitganspunt kiest, is ipso facto niet (populair)wetenschappelijk" (Wikipedia, Overleg Weet.). Met dit soort non-argumenten is iedere vorm van overleg verdwenen met als gevolg dat na een bewerkingsoorlog de pagina werd beveiligd.

Toch is er wel enige reden tot terechte kritiek. Meermalen zijn er artikelen verschenen die niets met wetenschap te maken hebben. Bijvoorbeeld het artikel "Waren de Phoeniciërs de ontdekkers van Amerika?" (Weet 12: 14-17) waarin oa. als bewijs de Paraiba-inscriptie wordt aangehaald, terwijl al decennialang bekend is dat dit een vervalsing is. Een ander voorbeeld is een artikel over reuzen waarin wordt gesteld dat Baalbek op bevel van Nimrod door reuzen is gebouwd, en dat "geen enkele geleerde kan met zekerheid zeggen hoe deze bouwwerken zijn gemaakt, en door wie" (Weet, juni 2011), daarbij niet wetend (of verzwijgen) dat alle geleerden heel goed weten hoe deze gebouwen zijn gemaakt en ook door wie!


Externe links


Aangemaakt 18 september 2019, laatst gewijzigd 4 maart 2020Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!