Glazen zee

Zie ook: Zee,

Glazen zee (Grieks θαλασσαν υαλινην), is een term die tweemaal in het Bijbelboek Openbaring wordt gebruikt.

Inhoud

Bijbel

Alleen in Openbaring 4:6 en 15:2 wordt gesproken over een "glazen zee" welke bestond uit kristal of, zoals sommigen menen, ijs (cf. κρύσταλλος G2930; BDAG 571 s.v. κρύσταλλος). De beschrijving doet denken aan de profeet Ezechiël die een soortgelijk visioen geeft "En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, vanboven over hun hoofden uitgespannen" (Ezech. 1:22 HSV). En waarbij zowel de profeet Ezechiël als de apostel Johannes vier wezens zagen die deze zee droegen.

Anderen menen dat het koperen wasvat voor de tabernakel een beeld was van de glazen zee.


Christendom

Volgens J. A. Bengel was de glazen zee “een spiegel, die de alwetendheid, de oneindige wijsheid van de menigte Zijner verborgenheden en oordelen in hun onpeilbare diepte weerkaatste, en dat in volkomen klaarheid en doorzichtigheid” (Gnomon Novi Testamenti – 1742) voorstelde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!