Burgeroorlog

Zie ook: Oorlog,

Een burgeroorlog is een oorlog waarbij de strijdende partijen deel uitmaken van hetzelfde land of rijk.

Inhoud

Bijbel

Een van de eerste burgeroorlogen zien we in Richteren als de bijvrouw van een Leviet is verkracht en vermoord en waarop de stammen van Israël optrekken tegen de stam van Benjamin (Richt. 20).

Na de dood van koning Saul zien we dat zijn legeroverste Abner Isboseth tot koning van Israël maakt, hierna volgt een bloedige oorlog tussen het leger van Abner en die van David (2 Sam. 2:8ev.). Ook na de dood van koning Salomo zien we dat er een burgeroorlog ontstaat tussen de stammen Juda en Benjamin en de overige stammen (1 Kon. 12:21) met als gevolg dat er twee koninkrijken ontstaan.

In Jesaja lezen we een profetie dat de Egyptenaren tegen elkaar opstaan (Jes. 19:2ev.).


Aangemaakt 16 oktober 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!