Bazuinenfeest

Zie ook: Beeldbank, Messiaanse beweging, Rosh HaSjanah, Sjofar, Bazuin,

Het bazuinenfeest is een variant van met name de Messiaanse beweging op het Joodse feest Rosh HaSjanah.

Het eerstvolgende bazuinenfeest is op

Inhoud

Bijbel

Nergens in de Bijbel komen we de term "bazuinenfeest" tegen of de instelling door God van een (najaars)feest dat zo wordt genoemd. De enige keer dat wordt gesproken over een יֹ֥ום שֹׁופָ֖ר ywōm šwōfār "dag der bazuin" (Sef. 1:16) is als wordt gesproken dat God Zijn oordeel zal vellen over Israël en waarmee met het geluid van de bazuinen of sjofars de alarmkreten worden bedoeld voor de nadere vijand.

Wel wordt gesproken over een זִכְרֹ֥ון תְּרוּעָ֖ה ziḵərwōn tərû‘â "gedachtenis des geklanks" (Lev. 23:24) of יֹ֥ום תְּרוּעָ֖ה yōwm tĕrûʿâ "dag van geklank" (Num. 29:1) en waarmee dan een onderdeel van Rosh HaSjanah wordt bedoeld.


Jodendom

Binnen het jodendom is de term Yom HaSjofar onbekend (cf. The Jewish Trivia Quiz waar het als fout wordt bestempeld).

Christendom

Bij sommige (sektarische) groeperingen binnen het christendom, zoals de Messiaanse beweging, wordt het Bazuinenfeest, ook wel door hen Yom HaSjofar (lett. 'dag van de sjofar'; bePuriefied, 7 februari 2017) genoemd, als een van grote door God ingestelde najaarsfeesten beschouwd (WakeUp, 8 sept. 2018). Deze term werd in 2014 voor het eerst in Nederland regelmatig gebruikt en werd populair in 2015. Hierbij is het (niet geheel) opvallend dat dit overeenkomt met de publicatie en vooraankondigingen van het boek Wake Up! van Emile-Andre Vanbeckevoort en Arno Lamm (cf. GoogleTrends, bazuinenfeest; WakeUp.nu, 21 sept. 2014), ook zal de zonsverduistering op 13 sept. 2015 een (astrologische) rol hebben gespeeld. In het Engelstalig gebied is de term 'Feast of Trompets' al langer bekend bij dezelfde groeperingen, en kwam daar in de jaren '90 van de vorige eeuw in zwang.

Voor hen is dit feest profetisch, de dag waarop Jezus wederkomst zal vallen: "de hemelse Bruidegom op deze kalenderdag komt voor Zijn Bruid" (WakeUp.nu, 21 sept. 2014), zij baseren zich dan op 1 Thessalonicensen 4:16 "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel" (HSV).


Aangemaakt op 23 oktober 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!