Spionnen
ἐγκάθετος G1455 "uitkijk gezet", κατάσκοπος G2685 "onderzoeker, spion", σπεκουλάτωρ G4688 "spion, verkenner, speculator", רָגַל H7270 "spy, backbiteth, espy out, slandered, spy out, view",

Spionage is een van de oudste militaire activiteiten ter wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we dit ook in het Oude Testament tegenkomen.

Inhoud

Bijbel

Spionage in Jericho

In Jozua 2-6 lezen dat de militaire strateeg Jozua spionnen stuurt naar Jericho. In deze spannende geschiedenis lezen we dat deze spionnen ontdekt worden en dat ze achterna worden gezeten.

Ze vluchten naar een restaurant annex hotel met allerlei extra services met als eigenares, de van lichte zeden bekende, Rachab. Deze zich terdege van de politieke situatie bewust, besluit om deze spionnen te onderdak te bieden, of beter op het dak te verbergen. Door deze collaboratie met de vijand van Jericho, kon zij niet anders dan liegen tegen de soldaten die de spionnen zochten. Als beloning was in het vooruitzicht gesteld dat ze na de val in leven zou blijven en aldegenen die bij haar waren.

De spionnen geven tijdens hun rapportage de gebeurtenissen door aan Jozua en nadat de muren van Jericho door een aardbeving omvielen, werd een speciale militaire eenheid erop uitgestuurd om deze vrouw met haar familie te redden.

Spionage in Nob

Een ander geval van spionage lezen we in 1 Samuel 21: 7 waar een Edomiet genaamd Doeg "toevallig" aanwezig was in de tabernakel en ontdekte dat David daar geholpen werd door de priesters, niet alleen ontdekte hij dat ze David voedsel gaven, maar ook het zwaard van Goliath. Deze man droeg de titel אַבִּ֥יר הָרֹעִ֖ים "de machtigste onder de herderen", de overkomst van deze titel met rab rāˁî in Neo-Assyrische texten, waar deze titel wordt gebruikt naast vele andere militaire titels, doet vermoeden dat Doeg een militaire rang beklede. Dat dit inderdaad mogelijk is blijkt uit het volgende hoofdstuk als koning Saul omringd is door zijn offieren (2 Sam 22:6) en dat deze Doeg ook daarbij is (vs 9) en dan verslag uitbrengt van zijn spionage, met als gevolg dat Saul aan Doeg opdracht geeft om de priester Achimelech en 85 andere priesters in Nob laat vermoorden. Alleen Abjathar weet te ontkomen en brengt dit vreselijke nieuws over aan David, die zich voor het hoofd slaat en uitroept: "Ik had het kunnen weten! Toen ik Doeg daar zag, wist ik dat hij het Saul zou vertellen. Het is mijn schuld dat uw hele familie is uitgemoord."Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!