Allerheiligen en allerzielen

Zie ook: Feesten en rouwdagen, Halloween,

Allerheiligen (Latijn Sollemnitas Omnium Sanctorum) is een christelijk feest dat op 1 november gevierd wordt door Rooms-katholieken en anglicanen. De dag erna, 2 november, wordt Allerzielen gevierd. Aan de vooravond van Allerheiligen (31 oktober) wordt Halloween gevierd en welke steeds meer het oorspronkelijke Allerheiligen verdringt.

Inhoud

Bijbel

Het feest wordt niet vermeld in de Bijbel.


Terminologie

Met allerheiligen (="alle heiligen") worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus – naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap – bij God in de hemel zijn opgenomen. Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar geen eigen feestdag hebben bv. omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen (Heiligen.net, Allerheiligen en Allerzielen).

Met allerzielen (= "alle zielen") worden die overledenen bedoeld die niet rechtstreeks naar de hemel zijn gegaan, maar naar een fase die daaraan voorafgaat: het vagevuur (Heiligen.net, Allerheiligen en Allerzielen).


Christendom

In de Protestantse kerk wordt Allerheiligen niet gevierd, omdat ze heiligenverering afwijst, wel wordt jaarlijks op 31 oktober de Reformatiedag (Hervormingsdag) gehouden.


Geschiedenis

Het feest wordt sinds de 8ste eeuw gevierd, hoewel reeds in de 4de eeuw de Byzantijnse kerk al een gedenkdag op 13 mei voor alle heilige martelaren kende.

In 2013 krijgt Allerzielen een plaats op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland (Lucepedia, 25 oktober 2013).


Aangemaakt op 1 november 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!