Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid

Zie ook: Bidden, Danken, Feesten en rouwdagen,

Biddag voor Gewas en Arbeid en Dankdag voor Gewas en Arbeid zijn twee gedenkdagen in het protestantisme in Nederland. Hierbij is de biddag, in het voorjaar, waar om Gods onmisbare zegen wordt gevraagd voor het nieuwe seizoen en de dankdag, in het najaar, waar gedankt wordt voor de gaven die God heeft gegeven in de oogst en het werk.

Inhoud

Gebruiken

De biddag wordt over het algemeen op de tweede woensdag van maart gehouden, terwijl de dankdag op de eerste woensdag van november wordt gehouden. Afhankelijk van locatie en denominatie kunnen er afwijkingen zijn, in Zeeland wordt dankdag meestal op de laatste woensdag van november gehouden, terwijl in Tholen biddag op de laatste woensdag van februari wordt gehouden.

Daarnaast kent men in Urk nog een aparte dankdag en biddag voor de visserij, die op respectievelijk 31 december en de tweede woensdag van februari worden gehouden.

Afhankelijk van het type denominatie worden er één tot drie diensten gehouden op deze dagen. Ook wordt het steeds populairder dat op deze dagen er inzamelingsacties voor bijvoorbeeld de Voedselbank of voor mensen in zware omstandigheden – in de Tweede of de Derde Wereld – worden gehouden.


Geschiedenis

Het houden van bid- en dankdagen is een traditie die al reeds bij het ontstaan van de christelijke kerk vorm kreeg en in navolging is van de vastendagen waarover we in  het Oude Testament lezen (Lev. 23:27-28; 1 Sam. 7:6; 1 Kon. 21:9ev.; 2 Kron. 20:3; Ezr. 8:21ev.; Esth. 4:16). Nadat in de 16de eeuw de Reformatie doorbrak, hebben de protestanten de gewoonte om regelmatig bid- of dankdag te houden op hun eigen manier voortgezet. Dergelijke dagen kenmerkten zich door het stilleggen van het dagelijks werk, door vasten en door kerkgang en prediking.

In de Dordtse Kerkorde uit 1619 werd in artikel 66 bepaald: "In tijden van oorlog, pestilentie, dure tijd, zware vervolging der kerken en andere algemene zwarigheden, zullen de dienaars der kerken de overheid bidden dat door haar autoriteit en bevel openbare vast- en biddagen aangesteld en geheiligd mogen worden." Het doel van dit artikel was om allerlei verschillende bestaande gewoonten ten aanzien van dergelijke dagen in heel ons land om te zetten in een uniforme regeling.


Aangemaakt op 6 november 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!