Semiramoth
שְׁמִירָמוֹת H8070 "Semiramoth, Shemiramoth",

Zie ook: Personen, Namen,

Semiramoth (Hebreeuws שְׁמִירָמוֹת H8070), meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Een tweetal personen in de Bijbel.

Leviet, zanger en muziekspeler

Semiramoth die ten tijde van koning David leefde, een leviet die zanger en muziekspeler was (1 Kron. 15:18, 20; 16:5).

Leviet

Semiramoth een van de levieten die door koning Josafat werd uitgezonden om de wet van de Heer aan het volk te onderrichten (2 Kron. 17:8).


Overig

Deze personen hebben niets te maken met de Semiramis die volgens sommige dwaalleringen de vrouw van Nimrod was (→ Nimrod).


Aangemaakt op 8 november 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!