Efraim beweging

Zie ook: Efraïm (doorverwijspagina), Messiaanse beweging, Vervangingstheologie,

De Efraim beweging, ook wel twee huis beweging genoemd, is een sekte die leert dat heidense gelovigen in Jezus de Messias de fysieke afstammelingen zijn van de tien noordelijke stammen van het Koninkrijk Israël, ook bekend als Efraïm.

Inhoud

Oorsprong en ontstaan

Hoewel de aanhangers van de Efraim beweging het Brits Israel afwijzen, is gezien de vele overeenkomsten duidelijk dat deze de filosofische oorsprong van hun beweging is. Het schijnt dat de beweging ontstond in de jaren 1970's door de prediking van Angus en Batya Wootten die toen in een gemeenschap van Messiasbelijdende Joden zaten en zich daar tweederangs gemeenteleden voelden (L. Bradshaw, p. 3). Na hen, in de jaren 1980's, begon Your Arms to Israel onder leiderschap van Marshall (Moshe) Koniuchowsky, waarna al snel anderen volgden zoals Eddie Chumney, Monte Judah, Steven Collins en Tim Hegg (L. Bradshaw, p. 3).

Met name zien we dat ze een bijna zelfde terminologie gebruiken als de Messiaanse beweging (niet te verwarren met de hier bovengenoemde Messiasbelijdende Joden) en dat velen ook naar deze diensten gaan. Sommigen beschouwen dan ook de Messiaanse beweging als een opvolger of variant van de Efraim beweging (IAMCS, p. 13-18) en dat op de naam na er verder weinig onderscheid is.


Leerstellingen


Kritiek

In hun leringen zien we regelmatig circulaire redeneringen, bijvoorbeeld Wootten constateert dat daar Johannes 10:27-28 Jezus citeert "Mijn schapen horen Mijn stem" en alle gelovigen Zijn stem horen, dat daarom alle gelovigen het fysieke Israël zijn (B.R. Wootten, The Olive Tree of Israel, p. 6). Dit soort claims zijn nauwelijks overtuigend.

Bovendien komen ook andere claims, zoals dat de heidenen de 'verbannen tien stammen' zijn ongeloofwaardig over, omdat we in de Bijbel anders lezen (L. Bradshaw, p. 6ev.). Als eerste lezen we bij de geboorte van Jezus over de profetes Anna die uit de stam van Aser is (Luk. 2:36). Maar ook Jakobus in zijn brief schrijft aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn (Jak. 1:1) en waaruit blijkt dat deze nog goed bekend waren. Bovendien na de ballingschap verviel het onderscheid tussen Jood en Israëliet, ook dit zien we in de Bijbel terug, zoals Paulus die claimt een Israëliet te zijn (Rom. 11:1). Bovendien ook tegenwoordig is van sommige Joden duidelijk uit welke stam ze zijn, zoals de familie Cohen, die van Levitische afstamming zijn. Terwijl de Beta Israël worden beschouwd als nakomelingen van de stam Dan (MyJewishLearning, What Are Judaism’s Lost Tribes?) en om die reden de Israëlische ‘Wet op Terugkeer’ op hen van toepassing is.

Vanuit Jodendom

De meeste Joden, die van deze beweging op de hoogte zijn, zien hen als nog een reden om de overtuigingen en motieven van christelijke zionisten in twijfel te trekken (JPost, 10 oktober 2010). We zien dan ook dat deze Joden hen juist beargumenteren via het Nieuwe Testament waar wordt gesproken dat men zich aan de gezonde leer moet houden (2 Tim. 1:13; Tit. 1:9; 2:7; cf. JPost, 10 oktober 2010).

Vanuit Messiasbelijdende Joden

Ook organisaties van Messiasbelijdende Joden zoals International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues (IAMCS), ageren tegen dit soort bewegingen. De IAMCS heeft een officiële brief "The Ephraimite Error" uitgegeven waarin ze tegen deze dogmatische leringen ingaan. In een ander rapport komen ze zelfs tot de volgende constatering "The ultimate goal of “One Law One People” theology, as embodied today in the Two-house movement, is replacing the Jewish people as Israel. With Two-housers, replacement theology goes so far as even to the extent of possessing the land." (IAMCS, p. 6) en duidelijk daarmee aangeven dat het een Vervangingstheologie is.

Vanuit Christendom

Andere christelijke stromingen hebben tot heden nauwelijks geageerd tegen de Efraïm beweging. Alleen vanuit de Messiaanse beweging zien we soms felle afwijzingen, die meestal erover gaan dat ze het niet eens zijn met de doctrine dat de heidenen het fysieke Israël is en daarmee duidelijk willen maken dat zij zich van deze beweging afzetten.


Aangemaakt 3 december 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!