Vestingmuur, Ravelijn, Schans
חֵיל H2426 "voorwal, legermacht, buitenmuur, voormuur, vesting, heir, hoop arme -, leger, de zwakken, muur",

Zie ook: kasteel, vesting,

Vestingmuur, Ravelijn, Schans (Hebreeuws חֵיל H2426), een voor de muren van het vestingfront gelegen, ongeveer driehoekig of redanvormig buitenwerk, ter dekking van courtine en toegangspoort, alsmede de schouderhoeken der naastliggende bastions tegen vijandelijk vuur. Mogelijk kan hiermee ook de wal of geul voor de vestingmuren worden bedoeld.

Inhoud

Bijbel

Er zijn diverse vermeldingen waar sprake is van een verdedigingswerk buiten de muren van een stad (2 Sam. 20:15; Ps. 122:7; Jes. 26:1; Klaagl. 2:8). Uit deze teksten is niet direct op te maken waaruit deze verdedigingswerken zijn. Dat het niet altijd muren zijn blijkt uit het feit dat bij No-Ammon (Thebes, het tegenwoordige Luxor) de Nijl die deels om haar heen stroomt zo wordt genoemd (Nah. 3:8).


Terminologie

Het Hebreeuwse woord חֵיל H2426 heeft in eerste instantie de betekenis van een leger. Uit de context van diverse verzen blijkt dat het ook gebruikt wordt voor een extra verdedigingswerk als een ravelijn, schans (2 Sam. 20:15; Ps. 122:7; Jes. 26:1; Klaagl. 2:8) of zelfs een geul kan betekenen (Ps. 10:10 ?; Nah. 3:8).


Aangemaakt 11 december 2019Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!