Jim Staley

Zie ook: Dwaalleringen, Messiaanse beweging,

James (Jim) Staley (1976?-) is een bekende Amerikaanse media-predikant en oprichter van Passion For Truth Ministry. Hij is een aanhanger van de Messiaanse beweging.

Inhoud

Biografie

Reeds in 2004 begon Staley op zijn website passionfortruth.com met Bijbelstudies te geven (passionfortruth.com, archived) en richtte in 2008 Passion For Truth Ministry op. In 2009 begon hij met live-streamingsvideo’s en verscheen op diverse christelijke televisie en radiostations (Stltoday, 19 augustus 2015).

In datzelfde jaar kwam zijn verzekeringsbedrijf in opspraak (jimstaleyfraud, chronology of significant events 2004-2015). In 2010 raakte hij opnieuw in opspraak, deze keer vanwege grote achterstallige belastingschulden (jimstaleyfraud, chronology of significant events 2004-2015). Daarna bleef hij betrokken in diverse rechtszaken wegens belastingschuld en fraude en werd in 2015 veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf (jimstaleyfraud, chronology of significant events 2004-2015; ChristianPost, 15 augustus 2015).

Ook zijn kerk kwam niet ongeschonden hieruit en op 16 juli 2016 verstuurde de Raad van Toezicht van Passion For Truth Ministry een brief met daarin de aankondiging dat het kerkgenootschap afscheid heeft genomen van Staley (pft-board-of-trustees-update; fortheloveoftruth, 14 november 2016). Naast de juridische perikelen werd Staley ontslagen als predikant op basis van de volgende argumenten:

Niet veel later verzond de Raad van Toezicht een tweede brief waarin werd gesteld “It is with much prayer, counsel, and a heavy heart, that we have concluded YHVH is leading us to dissolve Passion For Truth Fellowship, Inc. On July 8th, the PFT staff has effectively been laid off, but they have agreed to volunteer their time to continue holding services until August 13, 2106 [bedoeld wordt 2016]. We will continue broadcasting through September 3, 2016.” (fortheloveoftruth, 14 november 2016). Het is niet bekend of dit kerkgenootschap nog bestaat, daar de website op naam staat van Staley en deze wordt doorgeleid naar zijn eigen website en daarop nog steeds actief is. Het kerkgebouw is in september 2016 te koop aangeboden (LoopNet, 1402 First Capitol Dr S) wat doet vermoeden dat het kerkgenootschap is opgeheven.


Leerstellingen

Het is onmogelijk om al zijn video’s te bekijken, daarnaast zijn in de afgelopen jaren – vanwege het corruptieschandaal en de kritiek op zijn preken – bovendien diverse van zijn preken verwijdert. Dat hij zijn preken en ideeën vooral via digitale media verspreidt geeft bovendien het probleem dat deze erg vluchtig zijn omdat ze relatief makkelijk verwijderd kunnen worden en later niet als bewijsmateriaal gebruikt kan worden.

Uit de diverse video’s blijkt dat hij een aanhanger is van de Messiaanse beweging of de meer sektarische Efraim beweging en waar meer in het algemeen de leerstellingen van deze bewegingen zijn beschreven.

Israëlieten

Staley leert dat heidenen 'buiten het verbond Israëlieten' zijn – of de 'verloren' stammen van Israël. In zijn video Understanding Galatians Part 1 (YouTube) stelt hij bij na ongeveer een kwartier (min. 13:50):

You see like I said in the very beginning if we’re going to understand the Scriptures you must define them, by the Scriptures. And the only Scriptures available to them at the time were the Tanakh, the Old Testament that we call the Old Testament, the Hebrew Scriptures. And the ONLY people who are called the 'elect', in all of the Scriptures, is Israel. And the only people that were elect, that were scattered, and divorced, is the Northern Kingdom.
So what we’re finding out here, in the book of 1 Peter it's a very big hint, that the people in Galatia, are most likely, none other than, the Northern Ten Tribes, who were divorced from the Covenant, and who became Gentiles.

Op basis van "aan de vreemdelingen, verstrooid in … Galatië" (1 Petr. 1:1) betoogt hij dat de heidenen in Galatië dus de Israëlieten van het Noordelijk Koninkrijk zijn. Dit is niets anders dan de theologie die we ook terugvinden bij de Efraim beweging (een afscheiding van de Messiaanse beweging; cf. IAMCS, p. 45-48). Deze claim komt ongeloofwaardig over, omdat we weten dat de Galaten een groep Keltische stammen zijn die in de 3de eeuw v.C. vanuit het Donaugebied Griekenland en Klein-Azië binnendrongen. Verder lezen we in de Bijbel ook nog eens iets anders. Als eerste lezen we bij de geboorte van Jezus over de profetes Anna die uit de stam van Aser is (Luk. 2:36). Maar ook Jakobus in zijn brief schrijft, net zoals Petrus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn (Jak. 1:1) en waaruit blijkt dat deze nog goed bekend waren. Wat hij hier propagandeert is in feite niets anders dan een van de vele varianten op de Vervangingstheologie.

Efraim beweging

Bloed van Jezus

In zijn preek "The Great Deception part 1" (YouTube) bespot hij het recht van de gelovige om als (geadopteerd) kind van God om Zijn troon te benaderen (min. 1:54):

You want to touch the Face of God? According to the Torah, you have to be clean! And we're not talking physical! It's spiritual. And if we’ve been deceived into thinking, 'Oh, I can just waltz into the throne of grace 'cause I have the Blood of Yeshua on my heart.' … Try that one! Let’s see how it works for ya.
You don’t come before your King … unclean. You come with clean hands, and a pure heart. And unfortunately the Bible says that we deceive ourselves … by thinking we’re okay.

Let vooral op dat hij het onderstreepte een stuk zachter uitspreekt zodat dit vooral niet benadrukt wordt. Hij stelt hier dat het bloed dat Jezus heeft gevloeid niet voldoende is, dit in tegenstelling tot wat we in de Bijbel lezen "In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus … Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden" (Hebr. 10:10-14) en "In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem" (Ef. 3:12; lees echter vooral ook het voorgaande Ef. 3:7-12).

Christelijke feesten

Om aan te tonen dat de christelijke feesten van heidense oorsprong zijn wordt veelal naar de video boodschap van Staley verwezen (YouTube; YouTube). Een van zijn claims is "De traditie begint bij Nimrod, die later getrouwd is met Semiramis. Volgens de Babylonische traditie, krijgen Nimrod en Semiramis een zoon die zij Tammuz noemen. Na de dood van Nimrod werd hij vergoddelijkt als de zonnegod, deze kennen wij in de Bijbel als Baal. Als Tammuz volgroeid is, trouwt hij met zijn moeder en vanuit dit huwelijk is Cupido geboren". We zien hier dat hij de beweringen uit het boek “De Twee Babylons” van Alexander Hislop overneemt. Na een korte beschrijving wie Nimrod was volgens de Bijbel haalt hij er allemaal zaken bij waar totaal niets van waar is. Semiramis heeft echt bestaan en heette Šammuramat die als regentes 811-806 v.C. over Assyrië regeerde (→ Nimrod; J. Lendering, Semiramis). Het moge duidelijk zijn dat deze vrouw vele honderden jaren later leefde en zij om die reden onmogelijk de vrouw van Nimrod kan zijn. Ook is er geen enkele primaire bron die vermeld dat Nimrod na zijn dood vergoddelijkt is als de 'zonnegod' of dat hij later Baal genoemd wordt en om die reden geen basis is voor deze claims.

Ook zijn claim dat Pasen (Engels Easter) is afgeleid van de Babylonische Ishtar op basis van het idee dat het paasei van haar afkomstig is heeft geen grond, net zoals dat de Engelse naam Easter hetzelfde zou zijn. (→ Ishtar)

Hij probeert dan ook op basis van foutieve aannames te promoten dat de christelijke feesten van oorspronkelijk heidens zouden zijn.


Externe links


Aangemaakt 14 december 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!