Tentenmaker
σκηνοποιός G4635 "tentenmaker",

Zie ook: Ambacht, Beroep, Tent, Zending,

Tentenmaker (Grieks σκηνοποιός G4635), iemand die als beroep het maken van tenten heeft.

Inhoud

Bijbel

Wordt slechts eenmaal in de Bijbel genoemd. Van Paulus en Aquila wordt gezegd dat ze tentenmakers van beroep waren (Hand. 18:3).


Terminologie

Het Grieks σκηνοποιός G4635 "tentenmaker" is samengesteld uit σκηνή G4633 "tent" en ποιέω G4160 "maken".


Christendom

Binnen de protestantse zending wordt met de term "tentenmaker" iemand bedoeld die zendeling is en in eigen onderhoud voorziet. Ten opzichte van traditionele zendelingen heeft dit een aantal voordelen. Als eerste kunnen zij werken in landen waar het Christendom officieel niet verkondigd mag worden. Daarnaast kunnen zij sneller uitgezonden worden omdat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een nadeel is dat zij vaak theologisch minder geschoold zijn en het dat zij slechts een deel van hun tijd aan de evangelieverkondiging kunnen besteden.


Aangemaakt 16 december 2019Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!