Huilen, Wenen
יָלַל H3213 "jammeren, huilen, morgenster, weeklagen, getier maken",

Zie ook: Tranen,

Huilen (ook wel wenen, janken, schreien of grienen genoemd) is een universeel en typisch menselijk verschijnsel waarbij het lichaam tranen produceert, meestal door verdriet, pijn, onmacht, grote vreugde of ontroering.

Inhoud

Bijbel

Wordt diverse malen genoemd. Onder andere als een vorm van rouwen, zoals bij Abraham bij de dood van Sara (Gen. 23:2) of bij de dood van Mozes (Deut. 34:8). Veelal waren hiervoor professionele klaagvrouwen.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!