Suchu
שׁוּחִי H7747 "Shuhite",

Zie ook: Bildad, Plaatsen,

Suchu of Sūḫu, een plaats in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

In Job wordt vermeld dat Bildad uit Suchu kwam (Job 2:11; 8:1; 18:1; 25:1; 42:9). Sommigen willen de plaats identificeren met Suah, de jongste zoon van Abraham (Gen. 25:2; 1 Kron. 1:32) en willen de plaats in de buurt van Edom zoeken (SBOT 6, p. 425). Anderen denken dat het hier om Sūḫu gaat welke bij de Eufraat lag (WBC, Genesis 16-50, Volume 2, Gen. 25:2).


Geschiedenis

Suchu of Sūḫu was een oud geografisch gebied rond de middenloop van de rivier de Eufraat, ten zuiden van Mari. De bekende geschiedenis omvat de periode van de Midden-Bronstijd (ca. 2000-1700 / 1600 v.C.) tot de ijzertijd (ca. 1200-700 v.C.).

Tijdens de Bronstijd werd Suchu verdeeld in een Boven-Suchu, met zijn hoofdstad in Hanat, en een Lagere Suchu met zijn hoofdstad in Jabliji. Verschillende oude brieven beweren dat het Suteïsche volk in de regio Suchu heeft gewoond.

In 616 v.C. Onderwierp Suchu zichzelf aan de koning van Babylon, Nabopolassar (regeerde 626-605 v.C.). Drie jaar later, in 613 v.C., Kwam Suchu in opstand tegen hem, wat Nabopolassar ertoe bracht een expeditie tegen Suhum te sturen.


Aangemaakt 2 januari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!