Leidse Vertaling

Zie ook: Bijbelvertalingen,

De Leidse Vertaling, of in oude spelling Leidsche Vertaling, is een Bijbelvertaling uit 1914 die grotendeels door professoren van de Leidse Universiteit tot stand is gebracht. Men volgde het formeel-equivalente vertaalprincipe.

Inhoud

Beschrijving

De vertalers waren Dr. A. Kuenen, Dr. I. Hooykaas, Dr. W.H. Kosters en Dr. H. Oort. Zij behoorden allen tot de vrijzinnige richting en hun ideeën maakten dat ze gerekend werden tot de ‘modernen’ (Biblia Neerlandica, Leidsche Vertaling). Zij beoogden een begrijpelijke vertaling die beantwoordde aan de eisen van de kritische Bijbelwetenschap.

In 1885 startten ze met hun vertaalwerkzaamheden, terwijl in 1899 werd begonnen met de vertaling van het Oude Testament en in 1900/1901 opgeleverd. Voor het Oude Testament werd A. Kuenen geassisteerd door I. Hooykaas, W.H. Kosters en H. Oort. Het Nieuwe Testament verscheen in 1912, terwijl de definitieve uitgave in 1914 verscheen en uitgegeven door Boekhandel en drukkerij voorheen E. J. Brill (te Leiden, vandaar de naam van de vertaling). Hiervoor had Kuenen geen geschikte medewerkers gevonden en vertaalde het daarom helemaal zelf (Biblia Neerlandica, Leidsche Vertaling).

Als tekstuele basis is voor het Nieuwe Testament het Novum Testamentum Graece geredigeerd door Eberhard Nestle en de Griekse tekst van Tischendorf gebruikt. Omdat de vertaling anders is dan de Statenvertaling wordt vooral bij de behoudende protestanten deze vertaling niet geaccepteerd.

Vertaalvoorbeelden

De Leidse Vertaling was de eerste Nederlandse vertaling die de Godsnaam יְהֹוָה H3068 met Jahwe vertaalde, waarbij de letter ה he aan het einde van JHWH niet wordt weergegeven.

Ook opvallend is de vertaling van Genesis 1:1 waar zij zich hebben laten beïnvloeden door het beginwoord van het Babylonische scheppingsverhaal Enuma elish (lett. "toen, wanneer") en niet de Hebreeuwse tekst hebben gevolgd.

Toen God een aanvang maakte met de schepping van hemel en aarde-- (LV)

In het begin schiep God de hemel en de aarde. (NBV, HSV)


Externe links


Aangemaakt op 15 januari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!