Friedrich Christian Meyer

Zie ook: Lijst Messiasbelijdende Joden, Messiasbelijdende Joden,

Friedrich Christian Meyer (1661–1738), was een Messiasbelijdende Jood.

Inhoud

Levensbeschrijving

In 1661 werd Christiaan Meyer in Praag geboren. Hij kwam uit een welgestelde familie en kreeg een opleiding tot rabbijn. Na zijn studie vertrok hij naar Hamburg-Altona en Mansbeck waar hij 14 jaar als rabbijn heeft gewerkt op een school.

Rond 1690 begon hij zich te verdiepen in het christelijke geloof en kwam later dat jaar tot bekering. Samen met zijn vrouw en kinderen sluit hij zich aan bij de christelijke gemeente te Hamburg en laat zich daar ook op 21 september 1701 dopen.

Omstreeks 1712 komt hij via zijn zwerftochten in Amsterdam. In Amsterdam hertrouwt hij met Clasie Overinck (1721?). In deze periode verkoopt zij koffie en thee langs de huizen om aan inkomsten te komen, later begint ze een kosthuis. Op een gegeven moment is er een gauwdief in huis die zij op straat zet. Dit voorval heeft als staartje dat op een aanvraag die Meyer heeft ingediend bij de classis Amsterdam voor een jaarlijkse uitkering geen antwoord op komt. Bij nader onderzoek blijkt dat deze gauwdief allerlei roddels over hem heeft verteld. Zij hoogzwangere vrouw was meegegaan en toen die dit hoorde kwamen de weeën spontaan op gang, eenmaal weer thuis beviel ze, maar niet veel later stierf het pasgeboren kind. Niet bekend is of de aanvraag alsnog is gehonoreerd. Wel is bekend dat na het sterven van Meyer zijn vrouw nog jaarlijks financiële ondersteuning van de Hervormde diaconie te Amsterdam ontving.

Tijdens zijn leven schrijft hij diverse boeken, in 1730 en 1731 verschijnen zijn laatste publicaties. Tijdens een reis naar Duitsland wordt hij in de buurt van Oldenburg ziek. Bekend is dat hij daar nog deelnam aan het Heilig Avondmaal en op 4 maart 1738 hij daar op 77-jarige leeftijd sterft.


Bibliografie


Aangemaakt 16 januari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!