Asher ben Levi, Abd-al-Masih

Zie ook: Lijst Messiasbelijdende Joden, Messiasbelijdende Joden,

Asher ben Levi (? – 390 n.C.), ook wel Abd-al-Masih (Perzisch ܥܒܕܐܠܡܣܝܚ) genoemd, was een Messiasbelijdende Jood uit de Late Oudheid in het Perzische Rijk die als martelaar is gestorven.

Inhoud

Levensbeschrijving

Zijn levensbeschrijving is overgeleverd in een Syrische tekst met latere versies in het Arabisch en Armeens.

Het is niet bekend wanneer Asher ben Levi is geboren. Hij was een bekeerde Joodse herdersjongen die leefde in de buurt van Sinjar (in de omgeving van Nineve). Toen hij zich bekeerde tot het christendom doorboorde hij zijn oor om oorbel te dragen, wat waarschijnlijk een indicatie is van zijn slavernij (Qadishe: A Guide to the Syriac Saints, lemma ʿAbdelmasih), of eerder als aanduiding dat hij een slaaf/dienaar van de Messias was geworden (Jewish Encyclopedia, Asher ben Levi). 

Na zijn bekering kreeg hij visioenen van Jezus, van de hel en van zijn eigen dood. Een bisschop, die toevallig in het dorp was, zegende hem. Niet veel later op een sabbat, toen zijn vader een feest hield, werd de bekering van Asher openbaar omdat hij weigerde met Joden te eten. Asher rende naar de bron waar hij was gedoopt, maar werd daar door zijn vader gedood. De jongens die hem hadden gedoopt, vonden het lichaam en begroeven het. Een paar dagen later zag een karavaan kooplieden in de buurt een licht branden boven het graf en roken welriekende geuren die van onder de steen kwamen. Ze waren christenen en namen het lichaam mee en een rijke man beloofde een kerk te bouwen ter ere van Asher. Boven de plaats waar het graf was geweest, werd een kleine kerk gebouwd, met het opschrift: "Dit is de plaats van martelaarschap van de martelaar van de Messias, Abd-al-Masih".

Toen zijn vader oud werd kreeg hij last van boze geesten. Hij liet zich naar de plaats brengen waar zijn zoon was gestorven en bekeerde zich daar met zijn huishouden tot het christendom.

De dag van Asher's martelaarschap wordt gesteld op de zevenentwintigste van Tammuz (juli), 390 n.C. (Dr.  Matti Moosa, The Lives of the Martyrs of Edessa, Samosata and Persia).

Er is onenigheid over de locatie van zijn martelaarschap. Sommige bronnen zeggen Singar (in modern Irak nabij de Syrische grens), terwijl anderen zeggen Taglibis in Arabië. Hij wordt beschouwd als de patroonheilige van steriele vrouwen in Syrië en heeft zijn feestdag op 13 juli en 22 juli of 3 oktober.


Aangemaakt 20 januari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!