The Last Reformation

Zie ook: Lijst bekende sekten, Sekte,

The Last Reformation is een beweging die in 2011 in Denemarken door Torben Søndergaard is opgericht.

Inhoud

Ontstaan

The Last Reformation (De Laatste Reformatie) is een nieuwe beweging, gestart in 2011, die zich nu over de hele wereld verspreidt. De oprichters geloven dat The Last Reformation een hervorming is over het ware evangelie en het eenvoudige discipelleven, maar ook een hervorming van de kerk. Dit is de reden waarom ze de beweging The Last Reformation hebben genoemd, naar analogie van de 'eerste' reformatie die Martin Luther in de 16de eeuw begon en die leidde tot de Protestantse kerk (TLR, About).

Torben Søndergaard

De oprichter van de beweging is Torben Søndergaard, werd in 1976 geboren in een kerkelijk gezin, hoewel volgens eigen zeggen hij in een 'non-christian family' is opgevoed (TLR, About Søndergaard). Op een gegeven moment komt hij in contact met een oude vriend die hem in 1995 meeneemt naar een christelijk concert waar hij tot bekering komt. Op datzelfde concert komt hij ook zijn toekomstige vrouw tegen.

Vanaf dat moment gaat hij evangeliseren en richt het YouTube kanaal The Pioneer School op. Hij verhuist naar Aalborg waar hij in 2014 de zakenman Peter Rasmussen ontmoet die in hem investeert (EZW, Materialdienst 8/2017) en waardoor zijn activiteiten in een stroomversnelling raken en het "Jezus-hotel" wordt opgericht. Van daaruit verspreidt de beweging zich over verschillende landen, waaronder Nederland, Zwitserland en Canada.

Volgens eigen zeggen krijgt hij van God opdracht om een tweetal boeken 'The sound Doctrine' en 'The Last Reformation' te schrijven.


Leerstellingen

Zelf omschrijven ze hun leerstellingen meer als een visie (TLR, About).

Dit doen ze onder meer door het geven van cursussen via hun Pioneer Training Schools en hebben daarvoor divers materiaal samengesteld. Zo is in dit kader in 2016 de documentaire 'The Last Reformation - The Beginning' uitgegeven (YouTube).

Docenten die deze cursussen geven is het verboden om materiaal van andere organisaties en kerken te gebruiken, ook mogen ze niet hun eigen materiaal samenstellen (TLR, Guidelines), omdat die mogelijk tegen de leer van Søndergaard ingaat.

Beweging

Vanwege de kritiek op de kerk verlaten veel volgelingen de bestaande kerken zonder duidelijke, toekomstgerichte ecclesiologie te hoeven tonen. Bovendien is er geen gezonde classificatie van het eigen werk in Gods acties in het verleden (kerkgeschiedenis) en toekomst (eschatologie). Dit met dat de volgelingen niet worden aangemoedigd om boeken of ander materiaal van andere groeperingen (incl. de gevestigde kerk) te bestuderen zorgt ervoor dat de beweging sektarische tinten heeft.

Op kritische vragen wordt fel gereageerd, zo schrijft Birger Langkjær in haar boek over sekten in Denemarken:

Velen die het aandurfden om een charismatische leider te bekritiseren, hebben bedreigingen ervaren en gewaarschuwd dat God hen dood zou laten vallen zoals Ananias en Saffira in Handelingen 5. Dit overkwam ook mij toen ik kritische vragen durfde te stellen aan de beruchte bekende Deense evangelist Torben Søndergaard (medewerker van het tv-programma "Ziek met Jezus") in verband met mijn onderzoek naar dit boek. (B. Langkjær, p. 83).

Ook Jim Johnson overkwam dit (Facebook, Response and Invitation to Torben Sondergaard).

Aan de andere kant zijn ze, in tegenstelling tot veel sekten, vrij open, ze hebben de TLR-map waar men kan zien waar hun volgelingen zijn en men eventueel contact met hen kunnen opnemen (TLR, map).


Kritiek

In 2016 is er in Ierland kritiek dat een autistisch meisje genezen zou zijn. Vooral omdat volgens Søndergaard autisme niets anders is dan een vorm van bezetenheid (TheJournal, 27 april 2016).

Begin 2019 slaat Peter Rasmussen, een van de eerste volgers van deze beweging, de alarmklokken omdat “volgers van Torben Søndergaards worden meegenomen om zieke en zwakke patiënten te zoeken in onder andere het Universitair Ziekenhuis Aalborg” (TV2Nord, 30 jan. 2019). Tijdens een van deze genezingen bleek achteraf dat alsnog het been geamputeerd moest worden en dat deze “genezing” alleen maar de situatie bij de persoon erger had gemaakt (TV2, 16 jan. 2019). Daar TV2 in een drietal afleveringen begin 2019 een documentaire "Gods beste kinderen" uitzendt (dokumentarkompagniet.com), gaat Søndergaard in verweer omdat volgens hem alles uit het verband is gehaald. De journalistieke persraad vond echter geen reden om TV2 te bekritiseren, eerder komen ze met het tegengestelde, nl. dat de vermelding van Torben Søndergaard en The Last Reformation "duidelijk algemeen belang" heeft en de uitzending niet van TV 2 PLAY mag worden verwijderd (Pressenævnet, 12 aug. 2019).

Dit is waarschijnlijk een van de redenen waarom in Denemarken onderzoek naar hem wordt gedaan en het is niet opvallend dat hij probeerde diverse films en topic op zijn Facebook account te verwijderen om zo het “bewijs” weg te moffelen. Ook weigerde hij verder commentaar te geven aan journalisten hierover (TV2Nord, 26 jan. 2019). Søndergaard vertrekt tijdens dit onderzoek naar het buitenland (CBN, 13 sept. 2019) en stelt tijdens een videoboodschap dat hij asiel zoekt in Amerika vanwege religieuze vervolging in Denemarken (TLR, 18 juli 2019). Karsten Nissen, die emeritus bisschop is en initiatiefnemer van een denktank voor christelijke vervolging stelt echter dat dit niet zo is. Nissen geeft dan ook de volgende verklaring:

“Als de praktijk van religie een misbruik tegen kinderen blijkt te zijn, heeft de samenleving de plicht om hen te beschermen – niet tegen de religie, maar tegen het misbruik dat deze zeer gewelddadige ervaringen moeten zijn” (Kristeligt Dagblad, 23 juli 2019).

en vervolgt dan met:

“Hij kan als christen in Denemarken leven, hij kan een vrije kerk beginnen, hij kan preken en preken precies wat hij wil. Niemand verhindert hem zijn religie in het openbaar en op alle manieren uit te oefenen, dus ik vind het moeilijk om hem religieus vervolgd te zien worden.” (Kristeligt Dagblad, 23 juli 2019).

In september 2019 verschijnt een artikel van de KRO-NCRV met de titel "Duiveluitdrijving bij kinderen in Nederland door Deense religieuze beweging" waarin ze de duiveluitdrijving bij een tienjarig kind behandelen op een Nederlandse camping (zie de video: TV2 2 jan. 2019). Dit zorgde ervoor dat op Nederlandstalige Social Media en andere media de beweging veel aandacht krijgt (RD, 29 januari 2020).


Externe links


Aangemaakt 29 januari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!