Schrift

Zie ook: Boeken, Boekrollen, Schrijfgerei, Schrijver, Schrijversmes,

Een schrift is een systeem om taal grafisch weer te geven. Met behulp van schrift kan men een boodschap vastleggen en over een afstand (in plaats én tijd) vervoeren.

Een schrijver is iemand die met behulp van schrijfgerei schrift vastlegt.

Inhoud

Ontstaan

Voor het onthouden van gegevens was het noodzakelijk om die in een bepaalde vorm vast te leggen. We zien dan ook dat in eerste instantie dit werd gedaan in de vorm van pictogrammen. Deze pictogrammen vormden bepaalde begrippen die via een lettergrepenschrift (vereenvoudigd beeldschrift), zoals de Egyptische hiërogliefen, naar alfabetisch schrift (alleen klinkers en/of medeklinkers hebben een schriftteken), zoals het Hebreeuws, Grieks of Latijns schrift. Met name bij rotstekeningen zien we deze verschillende ontwikkelingsfasen.


Bijbel

In Oudtestamentische tijden werden boeken vooral in de vorm van boekrollen uitgegeven, deze boekrollen werden gemaakt van papyrus of het meer kostbare perkament. In Luk. 1:63 gebruikt Zacharias, de vader van Johannes de Doper, een πινακιδιον G4093 "schrijftafeltje, wastafeltje", een met was bestreken plankje, waarop men met een griffel kon schrijven.


Aangemaakt 2 februari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!