Montanus

Zie ook: Christenen, Eindtijd voorspellingen,

Montanus (tweede eeuw na Christus) is de stichter van het montanisme.

Inhoud

Levensbeschrijving

Montanus werd vermoedelijk geboren in Ardaban (Misië), niet ver van Phrygië in Klein-Azië, omdat hij hier met zijn profetieën begint.

Mogelijk was hij een priester van Cybele (cf. Jérôme de Stridon, Brief XLI aan Marcella) die zich later bekeerde tot het christendom. Na zijn bekering verkondigde hij dat hij allerlei openbaringen van God zou hebben ontvangen, waaronder de opdracht om het christendom te hervormen omdat de wederkomst van Christus spoedig zou komen. Hij zag zichzelf als de Trooster van wie Jezus had beloofd dat die gestuurd zou worden (Joh. 14:16).

Onder zijn aanhangers waren twee profetessen, Maximilla en Priscilla, die hun man verlieten om hem te volgen.

Zoals meestal bij eindtijdprofeten kreeg hij veel aanhangers, vooral omdat hij als voorstander van strenge ascese grote indruk maakte. Echter de door hem geprofeteerde wederkomst bleef uit.

Omstreeks 195 hing hij zichzelf op, hoewel dit door anderen wordt tegengesproken.Aangemaakt 17 maart 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!