Ethelbert William Bullinger

Zie ook: Lijst bekende christenen,

Ethelbert William Bullinger (Canterbury, Kent 16 december 1837 - Londen 6 juni 1913), was een anglicaans geestelijke, theoloog en dispensationalist.

Inhoud

Leven

Bullinger werd geboren in Canterbury, Kent, Engeland, de jongste van vijf kinderen van William en Mary (Bent) Bullinger. Hij is een afstammeling van Heinrich Bullinger, de Zwitserse hervormer.

Zijn formele theologische opleiding was van 1860 tot 1861 aan King's College London, waar hij een associate degree (vergelijkbaar met een MBO/HBO-opleiding) behaalde. Na zijn afstuderen, op 15 oktober 1861, trouwde hij met Emma Dobson, 13 jaar ouder dan hij.

Bullinger begon zijn carrière binnen de Kerk van Engeland als kapelaan van de parochie van St. Mary Magdalena in Bermondsey (Londen). In 1862 volgde zijn priesterwijding. Van 1863 tot 1866 was hij kapelaan te Tittleshall, van 1866 tot 1969 te Notting Hill, van 1869 tot 1870 te Leytonstone en van 1870 tot 1874 te Walthamstow. In 1874 werd hij pastoor van de nieuwgevormde parochie van St. Stephen (tot 1888). In 1867 werd hij de kerkelijke secretaris van de Trinitarian Bible Society in Londen, een functie die hij tot zijn dood in 1913 bekleedde (J.S. Carey, p. 71).

In 1881 ontving Bullinger een eredoctoraat in de theologie van Archibald Campbell Tait, aartsbisschop van Canterbury, vanwege zijn "eminente dienst in de kerk op het gebied van Bijbelse kritiek". Normaal wordt een eredoctoraat gegeven door een universiteit.

In 1894 werd hij redacteur van Things to Come, een Eschatologisch tijdschrift dat maandelijks verscheen, en bleef tot zijn dood artikelen hiervoor schrijven.

Bullinger overleed op 6 juni 1913 in Londen.


Theologie

Zijn bekendste publicatie was The Companion Bible, waarvan hij tot zijn dood in 1913 redacteur was.

Bullinger was een zeer controversiële theoloog. Zo wordt hij als de grondlegger van het hyperdispensationalisme beschouwd, schematisch ziet zijn leer er als volgt uit:

De periode van volmaakte onschuld De "Wetteloze" periode De periode
onder de Wet
De Heilsperiode Het Laatste Oordeel Het Millenialisme De periode van de Eeuwige Glorie
Genesis 1-3 Genesis 4-Exodus 19 Exodus 20-Handelingen 28 Kerkgeschiedenis Tribulatie Openbaring 20:4-6 Openbaring 20-22
Eindigt met de verdrijving uit de Hof van Eden Eindigt met het geven van de Tien Geboden Eindigt met de verwerping van Israël van de Jezus als Zoon van God Eindigt met de Wederkomst van Jezus Eindigt met de vernietiging van de antichrist Eindigt met de vernietiging van de Satan Eeuwigdurende staat van gelukzaligheid

Zijn schema wordt door de meeste andere dispensationalisten verworpen. De Amerikaanse theoloog en dispensationalist Harry A. Ironside bekritiseerde Bullinger's visie in zijn boek "Wrongly dividing the truth" en beschouwde het als satanisch.

Ook op andere theologische gebieden hield Bullinger eigenzinnige opvattingen eropna. Zo beschouwde hij het Rooms-Katholicisme als een bijgeloof. Hij meende dat de aarde plat was (J.S. Carey, p. 26, 183) en was lid van de Universal Zetetic Society een groepering die een platte aarde promootte (C. Garwood, p. 159; The Express and Telegraph, 29 April 1905; Kevin Hobby, "Ethelbert William Bullinger: A Documented Flat-Earther (with links to many on-line newspapers)").

In zijn boek Number in Scripture werkt hij zijn geloof in de Gematria uit, dit zien we terug in zijn boek The Witness of the Stars waar hij het vermengt met astrologie (zie christelijke astrologie waar dit verder wordt uitgewerkt).


Aangemaakt 28 maart 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!