Grot van Jeremia

Zie ook: Beeldbank, Grot, Spelonk, Jeremia (profeet),

De Grot van Jeremia is een plaats vlakbij de graftuin

Inhoud

Traditie

Volgens de traditie trok Jeremia zich na de vernietiging van Jeruzalem door Nebukadnezar in een grot buiten de Damascus-poort terug waar hij zijn boek Klaagliederen schreef (H. Besseling, p. 60).


Geschiedenis

Uit deze omgeving zijn veel steenblokken gehouwen die vermoedelijk werden gebruikt voor de tempel en de muren van Jeruzalem (J.R. Chadwick, p. 13-48). Het is onbekend waar de grot voor diende.

In de 19de eeuw is deze grot onafhankelijk van elkaar onderzocht door kolonel Claude R. Conder en Conrad Schick.

Het is vooral bekend geworden sinds C. Gordon de nabijgelegen tombe als die van Christus bestempelde en hiermee de aanleiding gaf tot oprichting van de Graftuin in 1894. Vooral ook omdat er vlakbij de ingang een rots is die eruitziet als een schedel, die hij bestempelde tot Golgotha. Ondertussen is de tombe door archeoloog Gabriel Barkay gedateerd op 8ste-7de eeuw v.C. (Gabriel Barkay, The Garden Tomb, published in Biblical Archaeology Review March/April 1986) en kan daarmee onmogelijk de tombe zijn geweest waarin Christus is gelegd.

Sindsdien is de plek nog tweemaal vluchtig bekeken (Hadashot Arkheologiyot, Vol. 118 [2006]; Vol 120 [2008]), waarbij vooral potscherven uit de Hellenistische- Byzantijnse periode zijn gevonden en een kookpot, een pot en een lamp uit de Romeinse tijd.


Religieuze betekenis

Voor zover bekend heeft de grot bij de diverse religies geen bijzondere betekenis.

Christendom

Graf van Christus, Graftuin

Omdat de ingang van het grottencomplex tussen de vermeende rots van Golgotha en (deels) op het terrein van de graftuin ligt, wordt de plek door veel, vooral protestantse en evangelische, christenen bezocht. Hoewel opgemerkt dient te worden dat de meesten niet van het bestaan weten van de Grot van Jeremia zelf en alleen komen voor de graftuin en de rots.

Jodendom

Voor zover bekend heeft de plek geen religieuze betekenis voor de Joden en wordt door hen niet bezocht.

Islam

Omdat deze plek door hen als christelijke bedevaartplaats wordt beschouwd en makkelijk via het lokale busstation is te bereiken, gebruiken velen het als een vuilnisstortplaats om daarmee hun verachting voor het christendom te laten blijken. In 2012 werd dit, door de islamitische Waqf van Jeruzalem, uitgebreid door bovenop de rotswand ook een muur te plaatsen met daarop voor christenen beledigende teksten, als “Er is geen God dan Allah, en Mohammed is zijn boodschapper” en “Begraafplaats van de islamitisch Moedjahedien”. (Abdb Blog, 30 oktober 2019; BusinessInsider, 16 januari 2013).


Pseudowetenschap

Volgens Ron Wyatt zeggen heeft hij hier in een kamer aan het eind van een doolhof van tunnels onder Jeruzalem voorwerpen uit de tempel van Salomo, inclusief de Ark van het Verbond gevonden (Wyattmuseum.com). Ook beweert hij dat de plaats van de kruisiging van Jezus recht hierboven bij de graftuin zou zijn (Wyattmuseum.com).

De claim dat op de IAA website "The excavation was conducted south of a natural bedrock outcrop that was identified by General C. Gordon in 1883 as Golgotha (Fig. 1). During the 1980s, R. Wyatt excavated several underground chambers at the site. The current excavation cleaned and documented the former chambers and additional chambers were excavated." (Arkdiscovery.com) staat klopt, echter dit betreft een opgraving in 2005 en dus na de dood van Wyatt (Hadashot Arkheologiyot, Vol. 118 [2006]). In dit onderzoek welke gefinancierd is door oa. Wyatt Archaeological Research, noch in die van 2006 (Hadashot Arkheologiyot, Vol 120 [2008]) wordt iets gezegd over de claims welke zijn gevonden.

Wel wordt terloops vermeld dat Wyatt "conducted an excavation in the 1980s, which revealed a number of subterranean cavities" (Hadashot Arkheologiyot, Vol 120 [2008]), de resultaten hiervan noch de permissieaanvraag zijn niet in de archieven van de IAA te vinden en we moeten derhalve ervan uitgaan dat het hier om een illegale opgraving gaat. Dit wordt bevestigd door archeoloog Joe Zias van de IAA, die verklaarde "Ron Wyatt is neither an archaeologist nor has he ever carried out a legally licensed excavation in Israel or Jerusalem. In order to excavate one must have at least a BA in archaeology which he does not possess despite his claims to the contrary. … [His claims] fall into the category of trash which one finds in tabloids such as the National Enquirer, Sun etc." (Tentmaker, Letter from Joe Zias, 1996).


Aangemaakt 6 april 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!