Repentance and Holiness Movement

Zie ook: Beeldbank, Lijst bekende sekten, Sekte,

De Repentance and Holiness Movement of Ministry of Repentance and Holiness Church is een sekte rondom de uit Kenia zelfbenoemde profeet Dr. David Owuor.

Inhoud

Beschrijving

De leider van deze groepering is David Owuor die ze de grote profeet noemen en zien als de reïncarnatie van de profeet Elia en Johannes de Doper. Hij werd geboren in 1966 in Kenia. Naar zeggen behaalde hij een Bachelor of Science Degree bij de Makerere University in Oeganda. Vervolgens ging hij naar de Universiteit van Nairobi en studeerde daar in 1988 af. Vervolgens zou hij naar de Ben-Gurion University zijn gegaan waar hij zijn Ph.D in Molecular Genetics (Science of the Future) behaalde (KTNNews, 30 jan. 2019).

Nederland

In Nederland maken ze al enige jaren bekendheid door het massaal versturen van ongevraagde email met daarin links naar de vermeende profetieën van Owuor.


Leerstellingen

Profeet Elia

Owuor leert dat hij de profeet Elia zou zijn en baseert zich dan op Maleachi 3:1 en 4:5. Hij zegt dat hij is zelfs groter is dan Elia en andere profeten in de Bijbel, en daarom de machtigste stem van God is. Nu weten we, dankzij Jezus zelf, dat met de profeet Elia in deze passages Johannes de Doper wordt bedoeld (Mat. 11:12-14; 17:12) en waaruit dus blijkt dat deze Owuor een valse profeet is.

Daarnaast haalt hij vaak Deuteronomium 18:18 aan als bewijs dat hij die profeet is. Echter uit Handelingen 3:22ev. blijkt dat met deze profeet Jezus zelf wordt bedoeld (cf. Joh. 1:46, Hand. 3:22). Dus ook hier blijkt dat zijn claims niet waar zijn en niet overeenkomstig de Bijbel.

Ook wordt beweerd dat hij de personificatie is van de twee getuigen uit Openbaring 11, echter nergens in het boek Openbaring vinden we terug dat de twee getuigen in feite één individu is. Ook de claim van zijn volgelingen dat dit alleen te zien is op foto's komt erg ongeloofwaardig over omdat bij alle getoonde "bewijzen" blijkt dat het slechte dubbelopnamen zijn (daar ook de achtergrond dubbel wordt getoond).

Vergelijkingen met Jezus

Sommige claims zijn nog ernstiger omdat hij zichzelf vergelijkt met Jezus. Zo wordt gezegd dat Owuor meermalen van gedaante is veranderd (YouTube, The Mighty Prophet Transfigured 23 juni 2017), dit in tegenstelling tot Jezus die slechts eenmaal veranderde (Mark, 9:2-4). Niet geheel vreemd – en zoals vaker voorkomt bij dwaalleraars – is dan ook dat de meest blasfemistische filmpjes later zijn verwijderd (YouTube, When god the father openly transfigured his mightiest prophet in the public).

Ook noemen verschillende volgelingen hem 'de Heer' en buigen voor hem. Wanneer hij een stad bezoekt, reinigen zijn volgelingen de wegen met water en zeep (wat ze "de weg bereiden voor de Heer" noemen) en wachten op zijn aankomst met palmbladeren, waarbij ze het welkom imiteren dat Jezus bij zijn messiaanse triomfantelijke intocht in Jeruzalem (Mark. 11:8). Niet alleen beweert Owuor dat de Vader hem "Mijn Heer" noemt, tijdens een recente kruistocht die nationaal werd uitgezonden, vertelde hij zijn toehoorders: "Je zult het koninkrijk van God strikt binnengaan op basis van het woord van mijn tong". Hij vertaalde de godslasterlijke verklaring zelf om het duidelijk te maken: "… kuzingatia tu maneno yangu …" (Twitter, 11 juli 2018).


Geschiedenis

In Nederland maken ze al enige jaren bekendheid door het massaal versturen van ongevraagde email met daarin links naar de vermeende profetieën van Owuor. Vanaf begin 2020 wordt massaal in hun berichten op Twitter steeds ook de namen van allerlei christelijke organisaties opgenomen.


Externe links


Aangemaakt 20 april 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!