Ree, Reebok
יַחְמוּר H3180 "reebok, damhert. roodwild",

Zie ook: Beeldbank, Evenhoevigen, Hert, Zoogdieren,

De ree (Capreolus capreolus) is een evenhoevig zoogdier uit de familie van de hertachtigen (Cervidae).

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt tweemaal het woord יַחְמוּר H3180 yaḥmûr genoemd (Deut. 14:5, 1 Kon. 4:23 †) waarmee het ree wordt bedoeld. In de Mozaïsche wet lezen we dat het ree tot de reine dieren behoort (Deut. 14:5).


Terminologie

Het woord יַחְמוּר H3180 "het rode dier" is afgeleid van חָמַר H2560 in de zin van "rood zijn" (E. Klein, p. 258). In het Ivriet wordt de ree אייל הכרמל "het hert van de Karmel" genoemd (Wikipedia, אייל הכרמל) van אַיָּל H354 "hert" en כַּרְמֶל H3760 "Karmel" of אַיֶֹילֶה "hinde, ree" (J. Pimentel, p. 19) van אַיָּלָה H355 of אַיָּל H354.

Het woord צְבִיָּה H6646 welke in oudere vertalingen vaak met ree is vertaald, maar waarmee een gazelle wordt bedoeld.

In tegenstelling tot andere hertachtigen wordt het vrouwelijke dier niet een hinde, maar een reegeit of kortweg geit genoemd.


Beschrijving

De ree (Capreolus capreolus) is een van de twee hertachtigen die zowel vroeger als nu nog in Israël voorkomen. De ree behoort tot het geslacht Capreolus waar ook het iets grotere Siberische ree (Capreolus pygargus) uit Azië toe behoort.

De ree heeft een kop-romplengte van 95 tot 140 centimeter, een lichaamsgewicht van 16 tot 35 kilogram en een schofthoogte tussen de 60 en de 90 centimeter. De volwassen reebok is te herkennen aan zijn tweestangige gewei die meestal uit twee tot drie enden (vertakkingen) bestaat en ongeveer 20 tot 25 centimeter lang is. In enkele gevallen heeft ook een geit een gewei. Ieder jaar tussen oktober en januari krijgen de dieren een nieuw gewei (onder een basthuid) welke tussen maart en juni volgroeid is. Net voor de groei van het nieuwe gewei zal het oude afvallen.

In het wild is moeilijk de leeftijd te bepalen en wordt meestal gedaan op basis van de gebitsslijtage. Men heeft een tijdlang gedacht dat een ree dan tien jaar wordt, maar er zijn geregistreerde gevallen bekend dat er dieren zijn die 17 jaar werden. In gevangenschap is de oudste ree 25 jaar geworden. Vanwege afschot en hoge sterfte in de eerste levensjaren is de gemiddelde leeftijd van de ree slechts 2,5 jaar.

De paartijd bij herten en reeën wordt bronstijd genoemd en die van juli tot half augustus duurt. Hierbij zal de reebok de geit drijven (=achtervolgen), waarbij in sommige gevallen een carrousel (=spoor) ontstaat omdat de reegeit constant om een alleenstaande boom of struik blijft rennen. Na het paren zullen de reekalfjes in mei of juni worden geboren.

Vijanden

Op de mens na zijn de grootste vijanden van de ree de hond, wolf, vos, beer en katachtigen als de wilde kat, panter en lynx. In Europa is de mens verantwoordelijk dat ongeveer 75% van de jaarlijkse aanwas wordt gedood door middel van jacht en verkeersongelukken. Daarnaast wordt vooral een groot deel gedood door loslopende honden van mensen of stroperij.

Verspreiding

In de eerste helft van de 20ste eeuw stierf de ree in Israël uit. Vanaf de jaren zestig werden eerste pogingen gedaan om het dier opnieuw uit te zetten. Na een mislukte poging werd in 1996 opnieuw een aantal dieren uitgezet (Hai-Bar Carmel Nature Reserve). In 2014 is er in het Karmelgebergte een kleine populatie (Ynet, 15 mei 2014).


Aangemaakt 24 juli 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!