Charles Lee Feinberg

Zie ook: Artikelen Blog, Lijst Messiasbelijdende Joden, Messiasbelijdende Joden,

Charles Lee Feinberg (12 jun. 1909 – 22 aug. 1995), geboren als Bezalel Feinberg, was een Amerikaanse Bijbelgeleerde en hoogleraar Semitische talen en Oude Testament. Hij was een autoriteit op het gebied van de Joodse geschiedenis, de talen en gebruiken van het Oude Testament en Bijbelse profetieën. Daarnaast was hij een Messiasbelijdende Jood.

Inhoud

Levensbeschrijving

Feinberg werd geboren in Pittsburgh (Pennsylvania) en groeide op in een orthodox-joodse gemeenschap, waar hij afstudeerde aan het Hebreeuws Instituut van Pittsburgh (1927) en de Universiteit van Pittsburgh (1929) ter voorbereiding op het rabbinaat.

In deze periode overtuigde een buurvrouw Carmen McKnight die voor hem had gebeden sinds hij 12 was, hem ervan om met de Joodse christelijke zendeling John Solomon van de American Board of Mission to the Jews, nu Chosen People Ministries, te praten (JETS Vol. 39 p. 170; Clint Arnold, 20 jan. 2014). Feinberg vond de argumenten van de zendeling overtuigend, en merkte dat hij bad: "O God, als Jezus de Messias is, als hij het offer voor de zonde is, als hij mijn Verlosser is, zoals deze missionaris heeft aangegeven, als u mij deze overtuiging wilt geven, zal ik nu in hem geloven." Hij kreeg deze bevestiging en bekeerde zich in oktober 1930 op 21-jarige leeftijd van het jodendom tot het christendom (Fred Sanders, 12 jun. 2011).

In 1932 ontmoette Feinberg Anne Priscilla Fraiman, een Messiasbelijdende Joodse studente aan het Moody Bible Institute en een medewerkster van de Peniel Mission (de presbyteriaanse zendingstak onder de Joden in Chicago), door welke ze tot bekering was gekomen. Annes familie was in 1920 vanuit een klein stadje in Rusland naar Amerika gegaan, nadat ze enorm had geleden onder de armoede en de pogroms. Charles en Anne verloofden zich spoedig, maar trouwden pas in 1935 toen Feinberg zijn seminariewerk had voltooid. De bruiloft vond plaats net na het afstuderen in het huis van Lewis Sperry Chafer, met evangelische beroemdheden zoals Harry Ironside en Everett Harrison (Fred Sanders, 12 jun. 2011).

Vervolgens behaalde hij zijn Th.M. (1934) en Th.D. (1935) bij het Dallas Theological Seminary, zijn AM (1943) bij de Southern Methodist University en zijn Ph.D. (1945) in archeologie en Semitische talen bij de Johns Hopkins University.

Charles werd predikant in Dallas van 1936 tot 1940 en was hoogleraar Oude Testament aan het Dallas Seminary van 1934 tot 1948. De Feinbergs verhuisden in 1948 naar Los Angeles. Daar was hij vier jaar lang hoogleraar Oude Testament. Van 1952 tot 1979 werkte hij als decaan en professor semitische talen en O.T. aan Talbot Theological Seminary. Tegelijkertijd was hij predikant in twee kerken in de omgeving van Los Angeles, van 1948 tot 1955.

Feinberg schreef een twaalftal boeken, met name over de Bijbelse profeten, redigeerde andere en schreef talloze artikelen in verschillende tijdschriften en naslagwerken. Hij sprak vaak voor de radio en tijdens Bijbelconferenties. Hij was lid van de American Schools of Oriental Research, de Society of Biblical Literature en de National Association of Professors of Hebrew. Charles Feinberg was mede-oprichter van de Evangelical Theological Society in 1949. Op 22 augustus 1995 werd Feinberg verenigd met de Heer die hij zo trouw had gediend. Hij liet drie kinderen, Paul, Lois en John (JETS Vol. 39 p. 170-171), acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen achter.


Bibliografie

Boeken

Literatuur

Artikelen

Overig


Externe link(s)


Aangemaakt 9 januari 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!