Nieuw Israëlietisch Weekblad

Zie ook: Beeldbank, Joodse organisaties,

Het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) is het oudste nieuws- en opinieblad van Nederland. Het beoogt informatie te verschaffen aan en over Joden in Nederland (NIW, Over ons).

Inhoud

Ontstaan en geschiedenis

Het NIW is opgericht op 4 augustus 1865 en is daarmee het oudste nieuws- en opinieblad van Nederland (NIW, Over ons) en is bovendien het enige Joodse weekblad van Nederland. De oprichter van het NIW, Meyer Marcus Roest, koos in 1865 voor de naam Nieuw Israëlietisch Weekblad om zich af te zetten tegen het Weekblad voor Israëlieten welke in zijn ogen te vrijzinnig was geworden.

Philip Elte, die in 1875 aantrad als hoofdredacteur en dat 43 jaar lang bleef, wist van het NIW het populairste Joodse weekblad te maken. Op 26 september 1940 verboden de Duitse bezetters alle Joodse bladen, waaronder het NIW. Op 17 mei 1945 – twaalf dagen na de bevrijding – verscheen het NIW ondanks de papierschaarste opnieuw.


Doelstellingen

De stichting beoogt (NIW, Over ons):

Het bevorderen van de Joodse levensbeschouwelijke en culturele identiteit in Nederland en het daaromtrent informeren van het publiek. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het doen uitgeven van bladen en overige publicaties, het op elke andere wijze informeren van het publiek omtrent haar doelstelling, het aanwenden van de aan haar gedoneerde gelden ter ondersteuning van activiteiten en werkzaamheden ter bevordering van haar doelstelling en al het overige wat hiermee direct of zijdelings verband houdt De stichting is niet uit op winstbejag.


Hoofdredacteuren


Externe links


Aangemaakt 7 mei 2021Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!