Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Zie ook: Beeldbank, Jodendom, Joodse organisaties,

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK; Hebreeuws איגוד הקהילות היהודיות בהולנד) is de overkoepelende organisatie van Asjkenazische Joodse Gemeenten in Nederland en behartigt de landelijke belangen van die gemeenten en haar leden (NIK, Landelijke organisatie; Sofeer.nl, NIK).

Inhoud

Ontstaan en geschiedenis

Het NIK werd op 26 februari 1814 door koning Willem I opgericht door het afkondigen van een Koninklijk Besluit. Hierdoor kwamen alle Joodse gemeenten (kehillot) onder één bestuur, met uitzondering van de Portugees-Israëlietische Gemeenten.

Op 5 september 1938 verstuurde het NIK ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina een huldeblijk waarin de Commissie de eeuwenoude band met de Oranjes aanhaalt. "[Het Kerkgenootschap acht zich gelukkig] te hebben mogen medearbeiden aan de bevordering en den opbouw van het godsdienstig leven in ons vaderland, voor eeuwen terug door Uw Doorluchtig Stamhuis geworden tot bakermat van godsdienstvrijheid". Ze dragen koningin Wilhelmina een warm hart toe en spreken hun waardering uit voor haar belangstelling. De oorkonde ging vergezeld van een bloemenhulde en een programmaboek van de speciale gedenkdienst die op 5 september 1938 in synagogen ter ere van haar gehouden werd (Koninklijke Verzamelingen, A50-XIVe-42).

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werden de meeste gemeenten vernietigd. Minstens 105.000 leden op een totaal van 140.000 Nederlandse Joden werden door de nazi's in de Shoa vermoord.

Op dit moment zijn er 23 rabbi's verdeeld over 36 Joodse gemeenten die gezamenlijk ongeveer 5.000 leden hebben. Het NIK is onder meer actief op de terreinen van Joodse religie, cultuur en educatie, geestelijke verzorging, zorg voor begraafplaatsen, jeugd- en jongerenwerk, publicatie van Joodse boeken, het NIK Weekbericht, het beheren van websites, en aangelegenheden op het gebied van representatie en belangenbehartiging (NIK, bestuur en taken van het NIK).


Wapen

In 1817 werd een heraldisch wapen aan het NIK verleend. Het gaat om een gouden gekroonde leeuw op een rood veld, in de ene klauw voerend een bundel pijlen en de andere klauw vasthoudend een hemelsblauw schild met daarop in wit de Davidster. Sinds het tweehonderdjarig bestaan in 2014 voert het NIK, met instemming van de Hoge Raad van Adel, het wapen opnieuw (Joodse Canon, Israëlitisch kerkgenootschap).


Externe links


Aangemaakt 8 mei 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!