Federatie Nederlandse Zionisten

Zie ook: Joodse organisaties, Zionisme,

De Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ)​ is de overkoepelende zionistische organisatie waar de volgende organisaties deel vanuit maken: Arza-Nederland, Mizrachi, Poale Zion/Meretz, Likoed-Nederland, en de jeugdorganisaties: Bné Akiwa, Haboniem-Dror beHolland en Netzer-jong LJG Nederland.

Inhoud

Ontstaan en geschiedenis

De FNZ is in 1992 opgericht als opvolger van de Nederlandse Zionistenbond (NZB) en maakt deel uit van de World Zionist Organization. De NZB werd opgericht 1899. Het ledental bleef aanvankelijk beperkt, maar steeg onder invloed van de gebeurtenissen in Duitsland in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Tot kort voor de Tweede Wereldoorlog keerden organisaties van diverse pluimage in Joods Nederland zich om uiteenlopende redenen tegen het Zionisme. In orthodoxe kring had men religieuze bezwaren. De Joodse nationale staat mocht pas gevestigd worden na de komst van de Messias. Ook het sterk seculiere karakter van de zionistische beweging was een steen des aanstoots. Voor Joodse socialisten, op weg naar een rechtvaardige internationale wereld, telde de klassenstrijd en waren alle arbeiders gelijk. Socialisme en assimilatie konden, meenden zij, een eind maken aan antisemitisme. Zionisten geloofden dat niet en wilden het Joods zelfbewustzijn versterken door middel van een eigen Joodse staat.

Pas in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog vormden zich binnen de verschillende religieuze en politieke stromingen groepen die voor het Zionisme waren.Vanwege deze stellingname werden zij vaak in eigen kring fel bekritiseerd. Zo ontstond in 1909 in orthodoxe kring de zionistische Mizrachi, terwijl de revisionistische zionisten sinds 1930 een groep vormden binnen de NZB, het huidige Likoed-Nederland. In 1933 richtten de socialistische zionisten Poale Zion op. Eind 1979 werd ARZA opgericht, de liberaal religieus zionistische organisatie.

Door de oprichting van de Staat Israël was het Bazeler Programma uitgevoerd, zij het dat de staat uiterst kwetsbaar was. Het ideologische kader werd vernieuwd door in 1951 het Programma van Jeruzalem aan te nemen. Dat stelde zich voortaan ten doel de Staat Israël te consolideren, immigranten daar op te vangen, en de eenheid van het Joodse Volk te bevorderen.

De NZB, die al die jaren een zware strijd om het bestaan had gevoerd, koos in 1992 net zoals de meeste zusterorganisaties in aangesloten landen voor een federatieve structuur. Het werd een nationale koepel die plaats bood aan alle Zionistische organisaties onder de nieuwe naam Federatie van Nederlandse Zionisten, de FNZ.

De FNZ is aangesloten bij het overkoepelende Centraal Joods Overleg (CJO).

Als basis zijn delen van de gearchiveerde versie van FNZ gebruikt.


Doelstellingen

De FNZ zet zich in voor Israël en tegen antisemitisme en fascisme, de gevaren die het gehele Joodse volk bedreigen, en tegen de groeiende kloof tussen Israël en de diaspora.

Zij heeft de volgende doelen: De eenheid van het joodse volk in Nederland, het centraal ​stellen en versterken van de staat Israël​ in het Joodse leven, het bewaren van de identiteit van ​het joodse volk door joodse en Hebreeuwse opvoeding en het bevorderen van joodse geestelijke en culturele waarden.


Externe links


Aangemaakt 8 mei 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!