Nederlandse Zionistenbond

Zie ook: Joodse organisaties, Zionisme,

De Nederlandse Zionistenbond (NZB) was een zionistische organisatie welke in 1899 werd opgericht. Vanaf 1992 werd deze opgevolgd door de Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ).

Inhoud

Ontstaan en geschiedenis

De NZB werd in 1899 werd opgericht op instigatie van de Zionistische Wereldorganisatie (WZO). De NZB had diverse lokale afdelingen. Het primaire doel was fondsenwerving om daarmee joden in staat te stellen naar het Engelse mandaatgebied Palestina te emigreren. In dat kader werden ook agrarische opleidingen bekostigd, om daarmee de emigranten direct de mogelijkheid te geven een eigen landbouwbedrijf te stichten. Vanuit de NZB werd in 1902 de Nederlandse tak van het Joods Nationaal Fonds opgericht (JNF, historie), welke in de daaropvolgende 50 jaar vele stukken land in het mandaadgebied kocht (Jewish Virtual Library, JNF).

Enkele voorzitters van de NZB waren Fritz Bernstein, Abel Herzberg, en Tinus Tels. David Cohen was actief lid en tussen 1905 en 1909 redacteur van het huisorgaan De Joodsche Wachter. De NZB was actief op het gebied van publicaties. In de loop der tijd zijn er zeker vijftig boeken en brochures door de bond uitgegeven, zoals bijv. De weg van den Jood van Abel J. Herzberg.

De NZB bleef tot aan de Tweede Wereldoorlog een kleine beweging en had nooit meer leden dan één procent van alle Nederlandse Joden. Een reden hiervoor was dat de meeste opperrabbijnen het zionisme verwierpen als een ongeoorloofd vooruit grijpen op de messiaanse tijd. (Joodse Canon, Oprichting Nederlandse Zionistenbond). Tot de Tweede Wereldoorlog is het ledental nooit boven de 4.000 gekomen (Joods Amsterdam, De Joodsche Wachter).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten ze, net als andere Joodse organisaties, hun werkzaamheden stoppen. Reeds op 2 september 1945 werd de eerste Algemene vergadering gehouden en begonnen met hernieuwde moed met hun werkzaamheden. Dit resulteerde erin dat eind 1946 het aantal leden zelfs was gestegen tot 2.654 en in de loop van 1946 tevens 226 leden naar Erets Israël waren vertrokken (Likoed, De Nederlandse Zionisten Bond na de bevrijding).

Op 26 mei 1948 werd er een landelijke bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van de Proclamatie van de Joodse Staat in de grote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam.

In 1992 ging de Nederlandse Zionistenbond op in de Federatie Nederlandse Zionisten.

Als basis is het Wikipedia artikel "Nederlandse Zionistenbond" gebruikt.


Aangemaakt 8 mei 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!