Bond tegen vloeken

Zie ook: Christelijke organisaties, Vloeken,

De Bond tegen vloeken is een christelijke organisatie die zich inzet tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten.

Inhoud

Ontstaan en geschiedenis

Reeds voordat de organisatie was opgericht werden er al lezingen gegeven en leden gewonnen door J. Baas.

Op 6 maart 1917 werd de Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods heilige Naam opgericht. Initiatiefnemer was de heer J. Baas uit Den Helder (Bond tegen vloeken, geschiedenis). In de loop der tijd zou die naam afgekort worden tot Bond tegen het vloeken. Op 1 september 2012 kreeg de organisatie de huidige naam Bond tegen vloeken (Reformatorisch Dagblad, 11 september 2012).

Enige jaren later in 1923 waren er al meer dan 10.000 leden en kon op grote schaal aandacht worden gevraagd voor het vloeken. In deze periode werd geprobeerd via de (lokale) overheid om "vloekverordeningen" in te stellen. Dit had als gevolg dat in 1932 de wet tegen smalende godslastering kwam (Overheid.nl, Kamerstuk 32203 nr. 3; L.A. van Noorloos, Het einde van een tijdperk?).

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog hield de organisatie zich gedeisd omdat ze door de Duitsers in de gaten werden gehouden. Pas na de oorlog werd begonnen aan de wederopbouw van de Bond.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werden op treinstations en andere plekken posters met de bekende papegaai en slogan "Vloeken is aangeleerd! Word geen naprater!" opgehangen.

Vanaf 2013 werden de aanpak en werkwijze van de organisatie gewijzigd, tevens kwam er een nieuwe huisstijl. Het werk op scholen kreeg een eigen label en website KlasseTaal.


Externe links


Aangemaakt 13 juli 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!