Eerbiedskapitaal

Zie ook: Kerkelijk jargon, kerktaal,

Een eerbiedskapitaal is een hoofdletter die gebruikt wordt op een plaats waar je hem volgens de gangbare taalregels niet verwacht, om eerbied te tonen als je verwijst naar iets of iemand die veel status of aanzien heeft. In de Bijbel betreft dat verwijzingen naar God, Jezus of de Heilige Geest.

Inhoud

Beschrijving

In de grondtekst van de Bijbel zijn geen hoofdletters, het gebruik van een eerbiedskapitaal is dan ook een typisch fenomeen in westerse talen. Niet alleen zien we het in de Bijbel als er verwijzingen zijn naar God, Jezus of de Heilige Geest worden gemaakt, maar ook in religieuze literatuur zien we dit. Veelal wordt ook de Bijbel, als Gods Woord, met een hoofdletter geschreven. In oudere Hebreeuwse geschriften zoals de Dode Zee-rollen zien we (soms) een soortgelijk fenomeen als de Godsnaam יְהֹוָה H3068 JHWH is geschreven met de letters van het oud-Hebreeuws schrift , in het Nederlands dan vaak overgezet als HEERE of HERE.

Al vanaf het begin wordt in bijna alle Nederlandse vertalingen het eerbiedskapitaal gebruikt. Een voordeel hiervan is dat de lezer weet dat het om God of Jezus gaat. Een nadeel is dat in sommige lastige teksten dit niet direct valt te bepalen en dat de vertalers dan een interpretatie hebben gemaakt (cf. 2 Cor. 4:13). Zonder eerbiedskapitalen zou deze interpretatiekeuze bij de lezer liggen.

In de NBV uit 2004 worden geen eerbiedskapitalen gebruikt. In de gereviseerde versie NBV21 komen deze weer terug (DeBijbel, Eerbiedskapitalen in de gereviseerde NBV).


Kritiek

Nadat bekend werd dat het eerbiedskapitaal weer terugkomt in de NBV21 was daar kritiek op. Veelal uit een bepaalde theologische hoek, zoals de Oecumenische Vrouwensynode en de Nederlandse afdeling van een Europees netwerk vrouwelijke religieonderzoekers, die het voor vrouwen "klap in het gezicht" (NOS, 12 februari 2021), of "een stap terug in de tijd" vonden (NieuwWij, 31 oktober 2020). Terwijl Jean-Jacques Suurmond het een "kapitale fout" vindt omdat volgens hem "God en Jezus worden op eerbiedige afstand gezet" (Lazarus, 5 januari 2021). Ook Alain Verheij vindt "God er afstandelijker door worden" en stelt dat "af en toe bewust een vrouwelijke vorm" probeert te gebruiken als hij over God spreekt (CIP, 12 maart 2021).


Aangemaakt 16 augustus 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!