Codex Laudianus

Zie ook: Nieuwe Testament (Manuscripten), Tekstkritiek, Uncialen,

Codex Laudianus (Gregory-Aland nr. E, Ea of 08), is een Nieuwtestamentisch manuscript. Het dateert uit de 6de of 7de eeuw, en is geschreven in uncialen (hoofdletters) op perkament.

Inhoud

Beschrijving

De gehele Codex Laudianus, uit het bezit van de aartsbisschop William Laud (1573–1645). Het is een diglot, met Grieks en Latijn in parallelle kolommen op tegenover elkaar gelegen bladzijden. Het bestaat uit 227 bladen (27x22 cm). Het bevat vrijwel het volledige boek Handelingen in het Grieks en het Latijn, waarvan het tekstdeel van Hand. 26:29-28:26 ontbreekt.

Het is het vroegst bekende manuscript dat Handelingen 8:37 bevat.


Aangemaakt op 27 augustus 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!