Moed, Moadim
מוֹעֵד H4150 "tijdstip, afgesproken tijd, ontmoeting",

Zie ook: Feesten en rouwdagen,

Moed (Hebreeuws מוֹעֵד H4150), meervoud Moadim (מוֹעֲדִים), verwijst naar een van de drie Joodse bedevaartfeesten Pesach, Shavoe’ot en Sukkoth.

Inhoud

Jodendom

In het Jodendom verwijst het naar een van de drie bedevaartfeesten Pesach, Shavoe’ot en Sukkoth. Wanneer het wordt gebruikt in vergelijking met Yom Tov, verwijst het naar Chol HaMoed (חול המועד), de tussenliggende dagen van Pesach en Sukkoth.

Mishnah

Moed (Hebreeuws: מועד, "Feesten") is de tweede Orde van de Mishnah, de eerste schriftelijke vastlegging van de Mondelinge Thora van het Joodse volk (ook de Tosefta en Talmoed). Van de zes ordes van de Mishnah is Moed de op twee na kortste. De orde van Moed bestaat uit 12 traktaten:


Christendom

Binnen het christendom wordt de term vooral gebruikt bij de Messiaanse beweging, waarmee onder Moadim, Moedim of Moediem de "Gods Feesten" of "Bijbelse feesten" worden bedoeld. Onder deze feesten verstaan zij: Sabbat, Pesach, Yom Habikkurim (Feest der Eerstelingen), Shavoe’ot (wekenfeest), Yom HaSjofar (Bazuinenfeest), Yom Kippur (Grote Verzoendag), Sukkoth (Loofhuttenfeest) en Shemini Atzeret (Messiaanse Gemeente Bracha, Moadim; Beth Tefillah, Bijbelse feesten). Terwijl anderen daar ook Chanoeka en Purim (Moadim, Uitleg feesten) en de Nieuwemaansdagen (Thoragenade, Bijbelse feesten) daarbij rekenen. Zij beperken zich dus niet tot de Joodse definitie van de term.

Zij beschouwen deze feesten als een schaduw van het Lichaam van de Messias (Thoragenade, Bijbelse feesten), zich daarbij baserend op Paulus die stelt "Dat u dan niemand oordele in spijze of in drank, of in het stuk des feest[dags], of der nieuwe maan, of der sabbatten, Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus." (Col. 2:16-17). Omdat vanuit hun optiek deze feesten een profetische voorafschaduwing zijn (zie aantekeningen bij Col. 2:17 waarom met schaduw geen voorafschaduwing wordt bedoeld), betogen ze verder dat een deel van deze feesten al zijn vervuld (Thoragenade, Bijbelse feesten).


Aangemaakt op 30 augustus 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!