Kashmir

Zie ook: Tien verloren stammen,

Kashmir ligt op een hoogvlakte, omgeven door hoge ontoegankelijke bergen en is tegenwoordig ingesloten tussen de Chinese autonome gebieden Xinjiang en Tibet, de Indiase staten Himachal Pradesh en Punjab, Pakistan en Afghanistan.

Er zijn theorieën dat de bewoners afstammelingen zijn van de verloren stammen van de Israëlieten.

Inhoud

Kashmir Joden

De associatie van Kashmir met Joden werd voor het eerst vermeld door de 11de-eeuwse moslimgeleerde Al-Bīrūnī, die schrijft "Vroeger lieten zij één of twee vreemdelingen toe in hun land, vooral Joden, maar tegenwoordig laten zij geen enkele Hindoe toe die zij niet persoonlijk kennen, laat staan andere mensen" (Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūnī, Alberuni's India, Vol. 1 p. 206). In de tijd van de Moghul keizer Akbar (1556-1605) werd de kwestie van de associatie van Joden met Kashmir en de Joodse afstamming van de Kashmiri's aan de orde gesteld door de Jezuïet Monserrate, die de oude bewoners van deze streek, gezien hun uiterlijk, lichaamsbouw, kledingstijl en manier van zakendoen, als Joden van ras en gewoonte beschouwde.

De 17de eeuwse geleerde en reiziger François Bernier, die van 1656 tot 1668 in India was, schreef (Jewish Virtual Library, Kashmir):

Er zijn veel tekenen van het Jodendom te vinden in dit land. Toen ik het koninkrijk binnenkwam na het Pire-penjale gebergte te zijn overgestoken, leken de inwoners van de grensdorpen mij op joden. Hun gelaat en manier van doen en die onbeschrijfelijke eigenaardigheid die een reiziger in staat stelt de inwoners van verschillende naties te onderscheiden, leken allemaal tot dat oude volk te behoren. Wat ik zeg, mag u niet toeschrijven aan louter fantasie, want het Joodse uiterlijk van deze dorpelingen werd reeds opgemerkt door onze paters Jezuïeten en door verscheidene andere Europeanen, lang voordat ik Kashmir bezocht. Een tweede teken is de overheersing van de naam Mousa, die Mozes betekent, onder de inwoners van deze stad, niettegenstaande zij Mohammedanen zijn. Een derde teken is de traditie dat Salomo dit land bezocht en dat hij het was die een doorgang voor het water opende door de berg Baramoulé in te hakken. Een vierde is het geloof dat Mozes in de stad Kashmir is gestorven en dat zijn graftombe zich op minder dan een kilometer afstand van de stad bevindt. En ten vijfde de algemeen aanvaarde mening dat het kleine en zeer oude bouwwerk dat men op een van de hoge heuvels ziet, door Salomo is gebouwd; daarom wordt het tot op heden de troon van Salomo genoemd.

Baikunth Nath Sharga betoogt dat, ondanks de etymologische gelijkenissen tussen de Kashmiri en de Joodse familienamen, de Kashmiri Pandits van Indo-Arische afkomst zijn, terwijl de Joden van Semitische afkomst zijn (M.K. Kaw, p. 51).

Hoewel er nog geen solide bewijsmateriaal is gevonden, is het zeer aannemelijk dat de oude Israëlieten langs de historische zijderoute hebben gezworven totdat zij zich in dit gebied vestigden (Jerusalem Post, 26 november 2019).


Basis in stamnamen en toponymie

De theorie is vooral gebaseerd op de vele (vermeende) overeenkomsten tussen Kashmirse plaatsnamen en Hebreeuwse woorden en zinsdelen. De naam Kashmir, plaatselijk bekend als Kasher zelf, zou gebaseerd zijn op het Hebreeuwse woord Kashmir (כשיר) "als Syrië". De Kashmir-vallei, waarvan wordt gezegd dat het de woonplaats is van de Tien Verloren Stammen, wordt in plaatselijk spraakgebruik Bagh-I-Suleman ("Tuin van Salomo") genoemd.

De band tussen Kashmir en het oude Israël wordt nog versterkt door Kashmirse plaatsnamen als "Graf van Mozes" en "Troon van Salomo". Er is ook een Kashmiri-traditie dat de 40 jaren van zwerven in de woestijn eigenlijk in het gebied van Azië tot Kashmir was, en dat Kashmir in feite het Beloofde Land is.

De namen van ongeveer 350 steden en dorpen in Kashmir vertonen enige gelijkenis met plaatsnamen in het Heilige Land. Deze omvatten onder andere:

Daarnaast zijn er enkele stamnamen zoals:


Aangemaakt 12 september 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!