Kaifeng Joden

Zie ook: Beeldbank, Perzische Joden, Tien verloren stammen,

De Kaifeng Joden zijn een kleine Joodse gemeenschap in Kaifeng in de provincie Henan (China).

Inhoud

Geschiedenis

De meeste geleerden geloven dat er sinds de Noordelijke Song Dynastie (960-1127) een Joodse gemeenschap in Kaifeng heeft bestaan, hoewel sommige geleerden hun komst dateren van de Tang Dynastie (618-907) of eerder. Veel van de bekende Hebreeuwse namen van de Kaifeng Joden werden alleen gevonden bij Perzische en Babylonische Joden en doet vermoeden dat ze behoren tot de Perzische Joden.

De gemeenschap werd in Europa bekend toen Matteo Ricci in zijn De Christiana expeditione apud Sinas (‘Over de christelijke missie onder de Chinezen’) beschreef hoe hij in 1605 in Beijing bezocht werd door een inwoner van Kaifeng, genaamd Ai Tian (Ai T'ien, 艾田). Tian was in de hoofdstad om een kandidaatsexamen af te leggen voor een baan aan het keizerlijke hof. Er is opgetekend dat toen hij een christelijke afbeelding van Maria met Jezus zag, hij dacht dat het een afbeelding van Rebecca met Esau of Jakob was. Hij kwam in contact met Ricci vanwege het nieuws van een monotheïstische buitenlander die geen moslim was. Omdat Tian nog nooit van het christendom had gehoord, hoopte hij dat Ricci het geloof van zijn voorvaderen aanhing: het Joodse. Op zijn beurt hoopte Ricci eindelijk een Chinese christen te ontmoeten. Tian zei dat veel andere Joden in Kaifeng woonden; zij hadden een prachtige synagoge (礼拜寺, libai si) en bezaten een groot aantal geschreven materialen en boeken. Drie jaar later stuurde Ricci een Jezuïet die het begin en einde van deze boeken kopieerde en waaruit Ricci verifieerde dat het de Pentateuch betrof echter zonder de Masoretische tekens en waaruit blijkt dat deze Joodse gemeenschap reeds voor de 6de eeuw n.C. het contact met andere Joden hadden verloren.

Tegenwoordig

In China kwam, vanwege de politieke situatie, het onderzoek naar de Kaifeng Joden en het Jodendom in China tot stilstand tot het begin van de jaren tachtig, toen politieke en economische hervormingen werden doorgevoerd, weer mogelijkheden waren. In de jaren tachtig werd het Sino-Judaïstisch Instituut opgericht door een internationale groep geleerden om de geschiedenis van de Joodse gemeenschappen in China verder te onderzoeken, onderwijsprojecten over de geschiedenis van de Joden in China te bevorderen en de nog levende Joden van Kaifeng bij te staan. Het aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen China en Israël in 1992 heeft de belangstelling voor het jodendom en de joodse ervaring weer aangewakkerd, vooral in het licht van het feit dat 25.000 joodse vluchtelingen naar Shanghai zijn gevlucht tijdens de nazi-periode. In 1993 werd door de stad Kaifeng geld ingezameld om het Joodse erfgoed te behouden (Trouw, 16 augustus 1993).

Het is moeilijk om het aantal Joden in China te schatten. Aantallen kunnen veranderen alleen al door een verandering in de officiële opvattingen. Bij de laatste volkstelling werden ongeveer 400 officiële Joden in Kaifeng geteld; nu wordt dit aantal geschat op ongeveer 100 gezinnen met in totaal ongeveer 500 mensen.

In 2016 hebben Chinese autoriteiten geleidelijk de weinige Joodse organisaties in de stad Kaifeng gesloten en de paar honderd mensen die beweren dat ze Joodse voorouders hebben, zijn gedwongen om hun vieringen en samenkomsten achter gesloten deuren te hebben (The Times of Israel, 25 september 2016; Pillar of Fire, 4 oktober 2016).

Anno 2021 is het lot van de kleine, eeuwenoude Kaifeng Joodse gemeenschap in China uiterst onzeker daar het (net als andere religieuze groeperingen) wordt onderdrukt door het antireligieuze schrikbewind van de Communistische Partij (NIW, 14 juli 2021).


Aangemaakt 26 september 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!