World Mission Society Church of God

Zie ook: Lijst bekende sekten, Sekte,

De World Mission Society Church of God (WMSCOG) is een sekte die is beïnvloed door het Zevendedagsadventisme en in 1964 opgericht door Ahn Sahng-hong ​​in Zuid-Korea.

Inhoud

Ontstaan

Nadat Ahn Sahng-hong (1918–1985) in 1962 geëxcommuniceerd werd door de Zevende-dags Adventisten (WRSP, WMSCOG) stichtte hij op 28 april 1964 de Church of God Jesus Witnesses in Zuid-Korea. Na de dood van Ahn Sahng-hong in 1985 veranderden Kim Joo-cheol en Zahng Gil-jah de naam van de kerk in Witnesses of Ahn Sahng-hong Church of God. Daarna breidde de kerk haar activiteiten uit naar andere delen van de wereld, en begon in 1997 de naam World Mission Society Church of God (WMSCOG) te gebruiken (WRSP, WMSCOG).

In 2000 waren er 400.000 leden, terwijl in 2008 dit was uitgegroeid tot 1.000.000 leden (WRSP, WMSCOG).


Leerstellingen

De WMSCOG heeft geen heilige boeken naast de Bijbel. Zij beweert dat al haar leringen in de Bijbel te vinden zijn, mits deze juist wordt geïnterpreteerd. Hun belangrijkste doctrines zijn dat Ahn Sahng-hong de wedergekomen Christus is en dat God de Moeder Zahng Gil-jah is. Samen vertegenwoordigen zij God.

Christus Ahn Sahng-hong

Zij beschouwen Ahn Sahng-hong, als de tweede komst van Christus, en noemen hem derhalve Christus Ahn Sahng-hong. Zij baseren zich daarbij op "Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen" (Mat. 24:27). Hierbij interpreteren zij "het oosten" met Zuid-Korea. Volgens een traditionele trinitaire opvatting van de christelijke hypostase was Ahn bijgevolg ook de Heilige Geest, God de Vader, en dus God.

God de Moeder

De sekteleden leren tevens dat de vrouw Zhang Gil-jah samen met Ahn Sahng-Hong als God moeten worden beschouwd. Dit op basis van hun idee dat Elohim (God) een dualis is en bij de schepping staat "laat Ons mensen maken" (Gen. 1:26), waarbij dat "ons" dan op een mannelijke en vrouwelijke god moet slaan. Zij wordt door Ahn Sahng-Hong in zijn Laatste Pascha in 1984 als Hemelse Moeder aangeprezen. Leden mogen haar "God de Moeder", "Moeder Jeruzalem", "Moeder van het Nieuwe Jeruzalem", of "Hemelse Moeder" noemen (People.com, 10 dec. 2015; Wikipedia, Zhang Gil-jah). Men gelooft dat in haar alle profetieën van de Bijbel zijn vervuld.

Einde van de wereld

Ahn profeteerde in 1980 in zijn boek "The Mystery of God and the Spring of the Water of Life" (online in Koreaans, p. 1, 2) dat in het jaar 1988 het einde van de wereld zou zijn. Een paar duizend leden van de Getuigen van Ahn Sahng-hong Kerk van God verzamelden zich op een berg in Sojeong-myeon (Yeongi County, Zuid Chungcheong Provincie, Zuid-Korea), in afwachting van de komst van Christus Ahn Sahng-hong, en bereidden zich voor op de verlossing en redding van 144.000 zielen (cf. Opb. 14:1, 3). Toen Ahn (de in 1985 was gestorven) niet verscheen en er niets gebeurde, paste de kerk haar apocalyptische voorspelling aan en plande deze op de opening van de Olympische Spelen van 1988 in Seoel (Zuid-Korea) later dat jaar, waar de leden opnieuw bijeenkwamen en predikten dat het einde van de wereld zou komen tegen het einde van 1988 en dat Ahn Sahng-Hong opnieuw zou komen. WMSCOG beweerde later dat het een vervulling was van de prediking van Jona.


Geschiedenis

Nederland

In Nederland zijn ze actief in Amsterdam en Rotterdam.


Externe link(s)


Aangemaakt 31 januari 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!