Orde der Transformanten

Zie ook: Lijst bekende sekten, Sekte,

De Orde der Transformanten is een sekte die in 2003 is opgericht door Robert Baart in Nederland en gevestigd in Hoeven (Noord-Brabant). Later werden ook in Duitsland woongemeenschappen van de geloofsgemeenschap geopend.

Inhoud

Ontstaan

De sekte werd in 2003 in Nederland opgericht. Sinds 2008 heeft de Orde een erkende status zonder winstoogmerk en is zij geregistreerd als religieuze organisatie. In eerste instantie was Hoeven (Noord-Brabant) vele jaren de residentie van de sekte. Tientallen mensen woonden samen in een gemeenschap van zeven huizen naast elkaar. Volgens de toenmalige woordvoerder van de sekte behoorden ongeveer 60 mensen (volwassenen en kinderen) tot hun groepering. De sekte lokte vooral hoogopgeleide mensen met een goede baan van zowel katholieke als protestantse huize (De Gelderlander, 21 okt. 2020).

In de jaren 2010 verhuisde de sekte naar Duitsland. In 2012 huurde het evenementenbureau ADG Management Group, dat deel uitmaakt van de sekte, eerst het Graefenthal klooster (Goch, Kreis Kleve) en verwierf het vervolgens in 2017.

Zover bekend is een van de huidige 'doctores' – voorgangers – theologe en religiewetenschapper Kirsten Smeets (www.kirstensmeets.nl).


Ideologie en leerstellingen

Zoals veel sekten zijn zij behoorlijk gesloten en is er weinig bekend over hun ideologie en leerstellingen. Zij beweren een christelijke beweging te zijn die zich voornamelijk richt op het boek Handelingen der Apostelen uit de Bijbel. De leden verwijzen naar een geloofsschrift dat "Woorden van God" ("Dictum Dei") wordt genoemd, dit boek is echter niet publiekelijk toegankelijk als het al bestaat. Zij geloven dat het geschrift teruggaat op een goddelijke inbreng. Verder spiegelt de sekte hun religieuze beweging het liefst aan de vroegste christenen en is volgens hun zeggen nog het beste te vergelijken met de mormonen (De Gelderlander, 21 okt. 2020).

De doctores (of voorgangers) zijn verantwoordelijk voor de geloofsleer, echter zouden geen enkele bemoeienis hebben met de organisatie zelf.

Daarnaast leven zij in zogeheten cirkels, dit kan zowel het wonen in een leefgemeenschap als een andere woonvorm zijn.

Zij zijn geen tegenstander van polygamie (De Gelderlander, 21 okt. 2020).


Geschiedenis

Op 2 augustus 2008 werd zakenman Frits Bebelaar neergeschoten in Rotterdam (De Gelderlander, 1 nov. 2020) en herkende zijn daders als leden van de sekte. In 2015 werden twee sekteleden definitief vrijgesproken van betrokkenheid, nadat het OM tevergeefs hoger beroep had ingesteld (Uitspraak Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2015:3300 en ECLI:NL:GHDHA:2015:3301).

In 2014 werd een sektelid als dader opgepakt na een steekpartij op een voormalig sektelid en kreeg daarvoor zes jaar gevangenis (De Gelderlander, 1 nov. 2020).

In oktober 2020 kregen ze bekendheid daar de Duitse politie een inval deed bij de sekte in het het Graefenthal klooster (De Gelderlander, 21 okt. 2020) na verdenkingen van vrijheidsberoving en afwijkende seksuele praktijken (Telegraaf, 22 okt. 2020). Hierbij werd de sekteleider Robert Baart gearresteerd (De Gelderlander, 21 okt. 2020; AD, 1 nov. 2020) en kreeg 5 jaar gevangenis wegens seksueel misbruik, waaronder met minderjarigen (AD, 30 dec. 2021). Naar aanleiding van de inval werden in Nederland diverse kinderen van sekteleden (tijdelijk) onder toezicht bij de instelling Stichting Leger Des Heils Jeugdbescherming & Reclassering geplaatst (Uitspraak Gerechtshof Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2021:767).


Externe link(s)


Aangemaakt 31 januari 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!